Oroväckande ökning av livmoderhalscancer

Det tragiska med denna nyhet är att livmoderhalscancer går att förebygga med screening och vaccinering mot HPV (humant papillomvirus)! För att nå optimal skydd bör pojkar så väl som flickor vaccineras! En infektion av viruset HPV kan orsaka cellförändringar och på sikt även livmoderhalscancer.

Enligt Cancerfondsrapporten 2018 har incidensen av livmoderhalscancer ökat kraftigt! Det nationella screeningprogrammet med cellprovtagning och ökad kunskap har lett till att cancern halverats sedan 1970-talet.  Mellan 450-500 fall upptäckts varje år men under 2014 och 2015 har incidensen ökat med ca 20% eller 100 fall.

https://static-files.cancerfonden.se/Cancerfondsrapporten_18_Livmoderhals_enkelsidig_PDF%20%281%29_1519111515.pdf

Totalt sätt har deltagandet i nationella screeningprogram ökat och verkar inte ligga bakom ökningen i cancerfall. 82 procent av alla kvinnor i Sverige mellan 23 och 60 år deltar i programmet. Landsting med störst ökning är: Östergötland, Jönköping, Blekinge, Halland, Värmland, Örebro och Dalarna.

Anledningen till ökning är inte klarlagd men av statistiken kan det nämnas att över 60% av kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer de senaste åren inte deltagit i screeningprogrammet alls eller i bästa fall oregelbundet. En annan tydlig markör utifrån statistiken är den socioekonomiska kopplingen till ökningen; låginkomst, lägre utbildningsnivå, arbetslöshet, behov av försörjningsstöd och icke svensk födda.

Landstingen måste öka deltagandet i screeningen genom t.ex. personliga telefonsamtal, årliga omkallelser, informationsbroschyrer på flera språk samt även erbjuda självtest för de utsatta grupperna.

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2018/februari/orovackande-okning-av-livmoderhalscancer/

                          

Sandra Gustavsson, leg. biomedicinska analytiker, Styrelseledamot avd. Västmanland

 

Lämna en kommentar

*