3 132 659 timmars övertid (till ett värde av 1.05 miljarder kr) under 2016 för våra medlemsgrupper.

Sug på den informationen lite grann…..

Sjuksköterskorna stod för den större delen av övertiden ca 2 743 040 timmars övertid.

Vad hade vi kunnat använda dessa pengar till?

Jo med denna övertid hade vi till exempel kunnat:

  • Driva ett mellanstort landsting
  • Anställa ca 2029 personer med genomsnittlig grundlön
  • Cirka 1.600 kejsarsnitt
  • Cirka 1.020 höftledsoperationer
  • Cirka 29.850 ambulansuttryckningar
  • 200.000 distriktssköterskebesök
  • 4.166 okomplicerade förlossningar

Lägger man till kostnaderna för hyrpersonal på detta så blir summan 1.91 miljarder kronor vilket resulterar i att man kunnat anställa 3.723 sjuksköterskor.

Här kan du se exakt hur det ser ut i Västmanland och det ser inte så bra ut.

Forskaren Torbjörn Åkerstedt menar att övertid i sig inte är farligt men i kombination med stress och hög arbetsbelastning då kan det leda till problem. Vidare fortsätter han att situationen förvärras av att det är kort återhämtning mellan arbetspassen samt att det finns evidens för att sömnstörningar och kort återhämtning ökar risken för att man påverkas negativt.

Vår ordförande Sineva Ribeiro uttalar sig här om övertiden och säger bland annat:

”Det är planerad övertid. Arbetsgivarna vet att det finns tomma pass men låter befintlig personal täcka upp. Det leder in i en ond spiral, vi ser nu att sjuktalen går upp och de som är kvar får ännu mer att göra. Den verklighet våra medlemmar befinner sig i är under all kritik, det är under allt vad personalvård kan kallas.”

Det borde inte vara så här i Sverige 2017. Pengar finns till att betala ut övertidsersättningar och ta in hyrpersonal så varför inte använda dessa pengar till att värdera upp våra medlemsgrupper?

Högre värdering av yrket kanske gör att fler söker sig dit. Fler personal ger kanske minskad övertid. Minskad övertid ger kanske bättre arbetsmiljö och då kanske arbetsplatsen blir attraktiv och fler söker sig dit.

WIN-WIN för alla….

 

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!