Om märket och Kommunaltjejerna

Vårdförbundet avdelning Västerbotten försöker planera för att närvara vid Regionfullmäktige när så är möjligt, ett sådant tillfälle var tisdagen den 26 april.

Vi delade ut vår valplattform till politikerna på plats. Vår valplattform heter Hela landet, hela livet. Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund. Valplattformen innehåller de förändringar vi i Vårdförbundet vill se.

Hälso- och sjukvården är väljarnas viktigaste valfråga. Vårdförbundet kommer både lokalt och nationellt jobba strategiskt för att Vården fortsätter vara den viktigaste valfrågan. Så vad diskuterar då vara folkvalda politiker och hur kan tongångarna vara på ett Regionfullmäktige? Här kommer att axplock från talarstolen med våra reflektioner:

Reflektioner från åhörarläktaren på Regionfullmäktige dag 1:

I debatt om lön hört från talarstolen:

Vissa regioner börjar prata om 8–10% lönepåslag och då är vi illa ute

Ursäkta? Vi är illa ute om vi inte lyckas med rekryteringen till hälso- och sjukvården, man kan tycka att regionpolitiker bör vara oroliga för den ”lilla” detaljen. Att vi redan idag har en patientsäkerhet som är hotad, när hundratals personer per år dör av undvikbara vårdskador i Sverige kan man inte säga att patientsäkerheten inte är hotad.

Vi fortsätter med ett lite längre citat från talarstolen, denna gång om ”märket” och ”kommunaltjejerna”. Håll i er nu här kommer det:

 

Ska man rekrytera arbetskraft utifrån en lönesättning som ligger utanför märket, då vet inte jag vart vi hamnar i det här landet, för då finns det risk för konflikter, strejker mm. För då kommer vi verkligen in på orättvisa lönesättningar. Det är min bestämda uppfattning att vi kan under inga som omständigheter alls flacka i väg från det märke som finns i det här landet. Sen kan man diskutera mellan parterna centralt, exempelvis att kommunaltjejerna har halkat efter. Men det är parterna centralt som ska gör det

Andas i fyrkant…

 

Vi börjar med vad märket är:

 

  • ”Märket ska se till att Sverige behåller sin internationella konkurrenskraft. Därför är det den mest internationellt konkurrensutsatta sektorn som är först ut när nya kollektivavtal sluts i Sverige. I dagsläget innebär det att det är parterna inom Industriavtalet som sätter märket. Den siffra som parterna inom Industriavtalet kommer överens om utgår sedan andra branscher ifrån i sina avtalsförhandlingar.”
  • ”Märket är ingen lag, utan just ett riktmärke. Löner kan variera i lokala avtal och till viss del i branschvisa avtal. På individnivå ska din prestation avspegla sig i lönekuvertet och där ska märket inte utgöra något tak.”

 

Lön ska också förhandlas mellan parterna det är helt riktigt, men det är politikerna som sätter både budgeten och personalpolitiken. Med inställningen i citatet ovan så kommer aldrig undervärderade yrken (läs kvinnodominerade) kunna komma i kapp.

Sen då? ”under inga omständigheter alls flacka i väg från märket”. Hallå! Om ingen längre vill jobba inom Region Västerbotten på grund av otillräcklig löneutveckling vad tror ni händer då?

Har man som regionpolitiker inget ansvar alls för vad som händer med vården i Västerbotten?

Att som politiker tala om våra kollegor undersköterskorna som ”Kommunaltjejerna” är bara nervärderande i sig, och säger så mycket om hur man ser på yrket. Man blir ledsen, riktigt ledsen. Våra kollegor undersköterskorna ska inte förminskas så av en politiker, det är inte konstigt att vårdens yrkesgrupper är så undervärderade.

Vi hoppas fler tar sig tid att lyssna eller besöka Regionfullmäktige, finns webbsänt du hittar det här: Regionfullmäktige 2022-04-26 och 27 (regionvasterbotten.se)

/Vårdförbundet Västerbotten

Åtta måsten för hållbart yrkesliv

Att ha en bra arbetsmiljö, tillräckligt många kollegor med rätt kompetens och att kunna kombinera arbete och fritid är fullt rimliga krav i dagens arbetsliv. Vi har tagit fram 8 måsten som tillsammans bidrar till ett hållbart yrkesliv. Hur har du det på din arbetsplats?

Läs om våra 8 måsten!