Utan BMA, ingen diagnos!

Mitt namn är Erika och jag är Biomedicinsk analytiker, jag har en kandidatexamen, en yrkesexamen och en legitimation. Jag har ett otroligt spännande och roligt jobb. Jag jobbar med stamceller och vävnadstypning på Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin i Umeå.

Vad gör en biomedicinsk analytiker?

Vi biomedicinska analytiker analyserar alla prover inom sjukvården, utan oss ingen diagnos. Vi är indelade i olika avdelningar med olika kompetenser. Vi är generalister i grunden men fördjupar vår kompetens under vårt verksamma yrkesliv inom olika områden.  

Vi finns även inom forskning, läkemedelstillverkning och djurmedicin med mera. Många tror att Biomedicinska analytiker enbart jobbar inom de stängda dörrarna på labb men faktum är att biomedicinska analytiker finns på många ställen inom vården. Tillexempel har vi biomedicinska analytiker på klinisk fysiologi som analyserar patienterna med EKG, EEG och ultraljud samt i de flesta regionerna hittar man även biomedicinska analytiker på hälsocentraler.

På klinisk immunologi och transfusionsmedicin, stamcell och vävnadstypningslab HLA-typar vi patienter, vilket innebär att vi kollar hur våra patienters celler ser ut på utsidan med serologiteknik och insidan med genomisk typning med hjälp av PCR-teknik. När vi vet hur patienterna ser ut kan vi använda samma tekniker för att hitta donatorer som matchar. Nästa steg i vårt lab är att vi tar hand om stamcellerna som samlats upp från donatorn eller patienten själv. Dessa stamceller fryser vi ner i minus 180 ℃. När patienten är redo för transplantation är det vi biomedicinska analytiker som tinar upp stamcellerna och är med under transplantationen. Efter transplantationen följer vi upp patienten livet ut med analyser som kollar om patientens egna sjuka celler kommer tillbaka.

Det som gör mitt jobb roligt är att jag får vara med på hela patientens resa. Jag visste inte att det fanns den möjligheten när jag påbörjade mina studier till biomedicinsk analytiker, men desto mer kunskap vi sprider om vårt yrke desto mer intresse byggs upp för vårt fantastiska yrke! Något positivt som kommit utav denna pandemi är att Biomedicinska analytiker börjat synas lite mer i samhället. Däremot är det långt ifrån tillräckligt.

Vi biomedicinska analytiker är livsviktiga, för utan oss ingen diagnos!

Skriv på uppropet

Dags att vårda vården – vi kräver en bättre arbetsmiljö.

Vårdavården logotyp

Skriv på här