Mer semester: Ja, tack!

Skrivet av Katarina Nilsson Reian

11 december 2020

Västerbottenbloggen

Våra medlemmar har länge efterfrågat semesterdagsväxling. Nu har vi äntligen kunnat enas med Region Västerbotten om att också våra medlemmar ska kunna söka om det. Äntligen!

Nu får fler möjlighet att semesterdagsväxla

Som facklig organisation är det otroligt viktigt för oss att jobba med villkoren för våra medlemmar. Många medlemmar har kontaktat oss både direkt och genom en motion till årsmötet 2019 i just semesterväxlingsfrågan. Många har helt enkelt önskat ha möjlighet att kunna ta ut fler semesterdagar. Årsmötet och styrelsen var eniga i frågan och i början av detta år tog vi oss ann uppgiften med att förhandla med Regionen.

Så kom Coronavåren och vi blev ombedda att pausa alla förhandlingar för att återupptas i höst. Det gjordes och efter mycket bollande fram och tillbaka var äntligen avtalet i hamn.

Fördelar med mer semester

Semester behövs för att vi ska återhämta oss och kunna ha möjlighet att jobba ett långt yrkesliv med god hälsa. Det behövs balans mellan arbete och fritid. Många medlemmar sätter stort pris på sin ledighet. I den pressade vardag som många av våra medlemmar har på sina jobb, så kan extra semesterdagar kännas extra viktiga.

Kan alla semesterväxla?

Nej, alla kommer inte att ha möjlighet till det. Bland annat ska man:

  • Gå på ett AB-schema med 40timmar/vecka
  • Inte ha mer än 10 sparade semesterdagar
  • Ha en verksamhet som tillåter att personal har extra semester, utan att extra resurser måste sättas in.
  • Vara klar över att detta är en möjlighet, ingen rättighet, där chefen bestämmer utifrån verksamhetens förutsättningar.

Vi tycker så klart att en attraktiv arbetsgivare organiserar arbetet på ett sådant sätt, att arbetstagarna bereds möjlighet att semesterdagsväxla.

Finns det inga nackdelar?

Semesterdagsväxling påverkar livslönen. Semesterdagsväxling innebär också lägre årslön det år du semesterväxlar, därmed påverkar det både SGI, storleken på a-kassa och pension. Det kanske inte är så farligt tänker du som har en stabil livssituation. Men du vet aldrig när det otänkbara drabbar dig. Alla kan drabbas av sjukdomar, olyckor eller livskriser.

Många medlemmar har mycket semester till godo. Det är inte alls ovanligt med över 30 sparade semesterdagar när året börjar närma sig sitt slut. Semesterdagarna finns, men på vissa arbetsplatser saknas det förutsättningar att ta ut all semester varje år.

Det behövs fler barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och barnmorskor i vården. För att bli det behöver alla villkor ses över och moderniseras, utifrån behoven hos våra medlemmar.

Du kan läsa mer om avtalets detaljer på intranätet Linda.

#semester #semesterväxling #hälsosamtyrkesliv #villkor

/Katarina Nilsson Reian, vice ordförande Vårdförbundet avdelning Västerbotten

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!