HR-strateg med fokus på hälsosamma arbetstider

Intervju med Ulla Olofsson. HR strateg på enheten för arbetsmiljö

Ulla hade som dröm att bli sjuksköterska när hon var 8 år.
Efter en lite krokig väg så blev hon färdig 1981. Har jobbat på många olika avdelningar och var fackligt förtroendevald som skyddsombud på 80-talet.

Läste Intensiv/Anestesi vidareutbildning och jobbade med det några år tills hon blev biträdande chef på operation vid NUS. Hon har alltid varit intresserad av arbetsmiljö och drivits av att göra arbetet som sjuksköterska till ett hanterbart yrke. Under mitten av 90-talet så blev hon involverad i framtagandet av arbetstidsmodeller och har som HR-strateg drivit utvecklingen av olika modeller fram till dagens modifierade 3.3 modell och saldomodellen.

Ullas dagliga arbete är inriktat på arbetstider och arbetsmiljö och då främst den psykosociala arbetsmiljön. Hon tycker att det är viktigt att få förutsättningar för att må bra på arbetet och kunna kombinera arbete och fritid. Med möjligheter att själv kunna bestämma sin arbetstid finns förutsättning att leva ett bra liv utifrån livsstil. Arbetet ska även kunna ge möjligheter till återhämtning och stimulera till en god hälsa. Hennes arbete handlar mycket om att hjälpa andra att göra sitt jobb och tycker att det är en stor nytta att vara sjuksköterska i grunden.

Ulla vill att alla medarbetare ska få bra kunskap och verktyg så att ledning och medarbetare tillsammans kan skapa en trygghet i arbetet och skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Åtta måsten för hållbart yrkesliv

Att ha en bra arbetsmiljö, tillräckligt många kollegor med rätt kompetens och att kunna kombinera arbete och fritid är fullt rimliga krav i dagens arbetsliv. Vi har tagit fram 8 måsten som tillsammans bidrar till ett hållbart yrkesliv. Hur har du det på din arbetsplats?

Läs om våra 8 måsten!