Medlemscentrering

Skrivet av Martin Jonsson

11 november 2016

Västerbottenbloggen

Vi kan alla vara överens om att Vårdförbundet aktivt driver införande och uppmärksammande av Personcentrerad Vård.

En förutsättning för att vi alla i Vårdförbundet ska kunna utföra detta arbete är att vi alla medlemmar ser oss själva som en viktig och central punkt i Vårdförbundets kärna.

Det är oss medlemmar arbetet utgår ifrån, det är våra tankar, idéer och inte minst visioner som driver vårdförbundet framåt. Vi har en möjlighet och ett ansvar att se till att vi alla och envar utgör den grund varpå Vårdförbundet som organisation vilar.

Dina tankar och idéer och visioner är hett eftertraktade. Din idé är kanske just den som vi andra i vårdförbundet behöver för att ge bränsle åt vår gemensamma energi som driver vår gemensamma organisation framåt.

Har du tänkt behålla den för dig själv eller vill du som jag att du delar med dig till oss andra av just din unika idé?

Ser möta dig och höra om dina idéer i vårt gemensamma medlemscentrerade Vårdförbund!

/Martin Jonsson, specialistsjuksköterska, medlem, förtroendevald och styrelseledamot i Vårdförbundet, Västerbotten.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!