Magisterexamen i delegering

img_0106Är detta kanske inriktningen på nästa specialistsjuksköterskeutbildning?

Den som tar emot en delegering ska enligt socialstyrelsen ha den reella kunskapen för att kunna utföra uppgiften. Om den kunskapen kan inhämtas på en tre timmar lång webutbildning så har våra högskolor misslyckats totalt … eller så är det jag som är lite långsam för det tog mig 268,5 hp (cirka 4,5år) innefattande en kandidatexamen, en yrkesexamen, en magisterexamen och en specialistsjuksköterskeexamen att inhämta den kunskapen.

I socialstyrelsens värdegrund står det bland annat ”Vårt arbete är rättssäkert och bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.”, ”Vi står fria från särintressen och personliga åsikter när vi utför våra uppdrag.”. Känns som om någon glömde läsa detta innan det skrevs en ny föreskrift, vart tog forskningen om skador vid läkemedelshantering vägen? Att skapa en ny föreskrift med motivering om att göra en lönebesparing låter som ett särintresse för mig.

Kanske dags att lämna tillbaka legitimationen och anmäla sig till webutbildningen.

Mattias Weibull
Distriktssköterska

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!