Efter kl 15:57 jobbar kvinnor gratis

Katarina och Carina
Katarina och Carina

Män har lön hela sin arbetsdag (08.00-17.00) medan kvinnor arbetar gratis från kl 15.57.

Förra året gällde kl 15.56, och den minuten till 15.57 gör att det är 53 år kvar till mellan män och kvinnors jämställda löner.

När jag började en anställning i landstinget 1999, så begärde jag 17500 kr i lön. Först fick jag nej på det, men efter att personalspecialisten gått igenom sina papper fick jag beskedet att

”Jag måste ge dig 17500 kr, för det har en manlig sjuksköterska fått på din avdelning med ungefär lika lång erfarenhet”.

Jag kommer ihåg att jag med glädje tackade personalspecialisten ordentligt. Men jag fick ju faktiskt 17500 kr på grund av en manlig kollegas lön… och så här i efterhand kan jag undra om det var den manliga kollegan jag skulle tacka?

Förutom att jag är sjuksköterska och kvinna, så har jag en sysselsättning vid sidan om, som i vardaglig ordalag benämns som familj, vilken också innehåller barn. Det där med barn, ställde till det för mig när jag sökte anställning på en annan arbetsplats i landstingen. Jag fick inte anställning med hänvisning till att ”Vi har via dina referenser fått veta att du är hemma med vård av sjuka barn och vi behöver kontinuitet på den här arbetsplatsen”.

År 2069 kommer mäns och kvinnors lön med dagens takt, 0,2 % ökning per år, vara jämställda. Jag fyller 100 år då, så förmodligen är jag, och kanske också du, kremerad och pulveriserad, eller förmultnad beroende på ekonomiska förutsättningar kring en begravningsceremoni.

Berätta och kommentera gärna kring dina erfarenheter av olika lönesättning.

Den 8 mars kommer jag, Carina Aminoff, och Katarina Nilsson Reian att på twitter, instragram och facebook lägga ut foton på ”15:57”.

 

Läs mer på Lön hela dagen

/Carina Aminoff , leg. Sjuksköterska. Samordnare Vårdförbundet avdelning Västerbotten

och

Katarina Nilsson, leg. Sjuksköterska. Styrelseledamot Vårdförbundet avdelning Västerbotten

 

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!