”Besviken anställd” kämpar för avdelning 67


Den 1 november 2022 skulle avdelning 67 vara fullbemannad enligt NU-sjukvårdens sjukhusdirektör Björn Järbur. Det blev inte så. I ett till synes desperat försök har verksamhetsledning lockat sjuksköterskor från andra psykiatriavdelningar och öppenvård att jobba på avdelning 67 under ett halvårstid med ett lönetillägg på 6000-8000 kr i månaden. Verksamhetsledningen har genom detta försökt jämna ut bemanningen bland öppenvård och psykavdelningar, vilket är anmärkningsvärt då alla avdelningar och öppenvård brottas med underbemanning. På så sätt blir ännu fler avdelningar och öppenvårdsmottagningar sämre fungerande när underbemanningen utjämnas.

Från sjukhusledning och verksamhetslednings sida existerar inget riktigt engagemang som skulle kunna ge den betydande effekt som krävs för att öka sjuksköterskebemanningen och skapa fler vårdplatser. I stället omfördelas det lilla antal medarbetare som finns och alla problem med dålig arbetsmiljö, undermålig lön, för få vårdplatser och bristande patientsäkerhet kvarstår. Det är bara tomma ord om att det görs mycket för att öka sjuksköterskebemanningen och det är nonchalant av sjukhusdirektör Björn Järbur att säga att det inte är fel på sjukvården när det gäller sjuksköterskebristen. Det är inte på något sätt överraskande att sjuksköterskor söker sig till andra arbetsgivare än regionen då arbetsbördan på avdelningar och öppenvård är orimligt hög, lönerna är oattraktiva, anställda upplever hur de inte räcker till för patienterna och patientsäkerheten är bristande. Om verksamhetsledning och sjukhusledning på riktigt skulle vara måna om sina medarbetares bästa samt vilja ha fler händer i vården i syfte att generera bättre vård och arbetsmiljö, då skulle de bland annat ha erbjudit lönetillägget till nyanställda och sluta med att köra slut på oss som redan jobbar.

Psykiatrin inom NU-sjukvården förtjänar en bättre ledning, som vidtar adekvata och effektfulla åtgärder för att komma till rätta med sjuksköterskebristen inom psykiatrin som i sin tur kan resultera i fler vårdplatser för att patienter ska kunna få den psykiatriska vård och uppföljning de behöver när de behöver det.

Besviken anställd

Texten blev publicerad i den lokala tidningen där verksamhets- och områdesledningen gav svar.
Här kommer repliken på det svaret:

Patienters och medarbetares bästa för ögonen – är inte sant

Att ni i verksamhetsledning för psykiatri i NU-sjukvården har kvar engagemanget och gör allt ni kan för att hitta bra lösningar, som har både patienternas och medarbetarnas bästa för ögonen är inte sant. Ni gör att fler avdelningar och öppenvård blir alltmer underbemannade genom att jämna ut underbemanningen. Avdelning 93 som ni valt att tvinga två sjuksköterskor att förflyttas om från till avdelning 67 kommer efter omflyttningen har ägt rum endast ha kvar två sjuksköterskor som tjänstgör dag och kväll. Att göra en omflyttning på det här sättet och göra en avdelning sämre bemannad och mindre fungerande för att rädda en annan är inte att ha patienternas och medarbetarnas bästa för ögonen och det är minsann inte en hållbar och rimlig lösning.

Vidare nämner ni hur fantastiskt det är att se hur medarbetare från andra avdelningar i slutenvården och även öppenvården hjälpt varandra i krisen som uppstått på avdelning 67. De har hjälpt varandra för att ni har tvingat dem till det. Sjuksköterskor från redan underbemannade avdelningar och öppenvård ska inte flyttas för att täcka upp bemanning på avdelning 67. De behövs där de är för att inte deras arbetsplats också ska gå under som 67. Sådana här omflyttningar som medför en expanderad dränering av psykiatrin skapar instabilitet och är ohållbart över tid.

De lönesatsningar som ni som en del av Västra Götalandsregionen gjort har inte varit tillräckliga och inte gett någon betydande effekt när det kommer till anställning av nya sjuksköterskor.

Läget inom psykiatrivården är värre än någonsin, det är alldeles för lite vårdplatser och det är ofta överbeläggningar på avdelningarna. Anställda går på knäna och räcker inte till för patienterna. För att få fler händer i vården och stärka bemanningen på alla avdelningar och öppenvård i stället för att jämna ut den borde ni erbjuda lönetillägget till nyanställda. Sedan behövs ytterligare höjda löner för sjuksköterskorna och arbetsmiljön måste förbättras. Vad som tydligt visar att ni inte vidtagit tillräckliga åtgärder när det gäller arbetsmiljö och patientsäkerhet är att patienter hamnar i sängar i korridorer och att det saknas avskiljningsrum på avdelning 67.

Dags för er att börja ha självkritik och agera förnuftigt i stället för att dränera psykiatrin genom inadekvata och destruktiva åtgärder. Verksamhetsledning och sjukhusledning kan bättre!

Besviken anställd

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!