”Arbetsuppgifter” Tecknaren Lars Duvander
#Duvanderomvården
Text i bilden:
-Vi funderar på att läsa vidare…
-Vad pysslar en sjuksköterska med egentligen?
-Ni menar, förutom med logistik och administration?

När man pratar om en arbetsuppgift menar man ofta en praktiskt utförd handling som leder till ett resultat. Men den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad och i omvårdnaden ligger en mängd olika arbetsuppgifter beroende på patientklientelet och verksamheten som bedrivs

Svensk sjuksköterskeförening
Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

”Omvårdnad omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet grundat i en humanistisk människosyn. Den legitimerade sjuksköterskan ansvarar självständigt för kliniska beslut som erbjuder människor ökade möjligheter att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa, hantera hälsoproblem, sjukdom eller funktionsnedsättning och uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet fram till döden. Den legitimerade sjuksköterskan ska dessutom ha kunskap om medicinsk vetenskap och beteendevetenskap av relevansför patientens omvårdnad samt förståelse för hållbar utvecklingi hälso- och sjukvård. Arbetet ska utföras i enlighet med gällande lagar, författningar och andra styrdokument för hälso- och sjukvården.”

Tidigare var det Socialstyrelsen som utfärdade kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Dokumentet beskrev de rekommendationer Socialstyrelsen gjorde avseende den legitimerade sjuksköterskans yrkeskunnande, kompetens och förhållningssätt. I dag ligger ansvaret hos verksamhetschef att säkerställa rätt kompetens.

Tyvärr ser vi allt oftare att verksamhetschefer förväxlar detta ansvar med att styra vad en sjuksköterska ska göra och inte göra, vad en specialistsjuksköterska ska göra och inte göra. Ofta väljer man att kalla det uppgiftsväxling eller kompetensväxling.

Endast en legitimerad sjuksköterska kan bedöma vilka arbetsuppgifter som ligger inom hennes profession och vilka uppgifter som kan växlas bort. En klok verksamhetschef inser detta och vänder sig till professionen när arbetsuppgifter behöver ses över.

/Avdelningsstyrelsen Vårdförbundet Västra Götaland

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!