Fick chansen att i direktsänd P4 debattera varför det är svårt att rekrytera sjuksköterskor till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
En chans jag var tvungen att ta, men samtidigt, med många nerver i magen.
Direktsänt, vad ska jag säga, inte stamma, har jag korrekta uppgifter, ringa kollegor och kolla. Stolpa upp detta måste jag få med, men vilka frågor kommer jag att få.

I Vårdförbundets namn gör nu inte bort dig Martin!

Har redan träffat vår politiska styrelses ordförande så det var inte särskilt nervöst.
Frågorna ramlade på och det gick rätt bra. Men problemen är större än att kunna lösas på 8 minuter i en studio i radiohuset i Göteborg. Problemen har pågått länge. Lönediskrimineringen inom kvinnodominerade yrken har pågått länge!
Lön är viktigt för att få sjuksköterskor eller våra andra professioner att vilja stanna. Framför allt handlar det om en vettig löneutveckling. Vi har medlemmar som jobbat i 15-20 år på SU. Lojala, duktiga och kompetenta. Som handlett och stöttat nya kollegor att bli självständiga och erfarna som tjänar ynka 3 tusen mer än vad en ny färdig kollega får. Och då anser vi att även den ny färdiga kollegan är undervärderad.
Arbetstid med roterande scheman. Växla mellan dag, kväll och nattarbete, gärna under samma vecka. För ett antal årsedan skulle du ha jobbat minst 3 år för att vara tillräckligt självgående för att kunna arbeta ensam på natten. I dag kastas du in redan under introduktionen. Natten behöver självklart bemannas, patienten finns på vårdavdelningen 24:7, och behöver rätt kompetens. Men när valet att jobba natt inte är frivilligt utan påtvingat då blir belastningen ännu större. Sjukvården bedrivs dessutom dygnets alla timmar på ett helt annat sätt i dag än vad den gjorde på 70 talet när arbetstidslagen skrevs. Då kunde man vaka natt, idag jobbar man natt.
Kompetensutveckling där det kan ingå att läsa till specialistsjuksköterska på betald arbetstid. Västra Götalandsregionen skickar iväg 50 st per år. Var av SU får drygt hälften av platserna. Bara på Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus saknas 15 iva utbildade sjuksköterskor för att kunna öppna upp till de 12 platser mot 8 platser som varit under sommaren. Bristen är större än de 50 platserna.
Det är inte lätt att få med allt på dryga 8 minuter med en viftande radioman framför sig som vill få schvung på debatten. Dubbelpass och trippelpass. Beordringar och överbeläggningar. Det finns mer att debattera.
Att man ska vara stolt över att jobba på ett Universitetssjukhus kan jag personligen hålla med om. Men det räcker inte för att rekrytera och behålla medarbetare.

Martin Håland  Martin Håland

Åtta måsten för hållbart yrkesliv

Att ha en bra arbetsmiljö, tillräckligt många kollegor med rätt kompetens och att kunna kombinera arbete och fritid är fullt rimliga krav i dagens arbetsliv. Vi har tagit fram 8 måsten som tillsammans bidrar till ett hållbart yrkesliv. Hur har du det på din arbetsplats?

Läs om våra 8 måsten!