Hur är det att jobba som biomedicinsk analytiker på Patologiska laboratoriet?

bma_5Som biomedicinsk analytiker är du sjukvårdens detektiv. Om man är intresserad av människokroppen och nyfiken på vad som ligger bakom proverna, är Patologiska laboratoriet den perfekta arbetsplatsen.

Till skillnad från vanliga vårdmottagningar träffar vi oftast bara en liten del av patienter – eller rättare sagt små fragment av människokroppar. Prover kan vara från stora som små operativa ingrepp, där man söker en diagnos för att kunna gå vidare med behandling. Vi arbetar oftast med material från levande människor, även om obduktion och bårhus tillhör vår verksamhet.

Analyserna utgår också från kroppsvätskor och cellutstryk, till exempel från gynekologiska cellprovskontroller. Prov prepareras, färgas och diagnostiseras i mikroskop.  Oftast handlar det om att analysera misstänkta fall av cancersjukdomar eller andra sjukliga förändringar i vävnader. När en patient har opererats skickas ett vävnadsprov från tumören med en remiss till patologen. Ibland krävs det mycket snabba svar från patologen under en pågående operation.

Om du har misstanke om att vara cancersjuk så vill du få behandling så fort som möjligt. Det ina hantverket som gör det möjligt att diagnostisera görs av oss biomedicinska analytiker. Även om hantverket är baserat på över 100 års metoder, går utvecklingen fort framåt. Varje år lär vi oss nytt, tekniken utvecklas. Som biomedicinsk analytiker på Patologen har vi ett mycket manuellt och omväxlande arbete.

Jobbet är så fantastiskt innehållsrikt och det finns så många olika vägar att välja!

Biomedicinska analytiker på Laboratoriet för klinisk patologi och cytologi
Södra Älvsborgs Sjukhus

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!