Vad gör en biomedicinsk analytiker på Laboratoriet för klinisk mikrobiologi?

bma_3Varför mikrobiologi?

Det är dessa hyresgäster man tittar, luktar och till och med klämmer på, för att ta reda på om patienten behöver få antibiotika, och i så fall vilken sort. Visst tålamod är en bra egenskap vid denna kontakt. Trots att tekniken även gått framåt på ett mikrobiologiskt laboratorium så växer inte de små liven fortare än de själva vill. Nu vet ju vi alla att det är patientens bästa vi hela tiden ska ha för ögonen, så med teknikens hjälp och med vad vi vet om patienten, ska vi så snabbt det går prestera ett för patienten relevant resultat.

Mikrobiologi är stort! Det är alltid något på tapeten som har med mikrobiologi att göra. Är det inte influensa, vinterkräksjuka, så är det diverse sjukdomstillstånd och allergier där virus och bakterier (vi bär på) tros ha betydelse.

Sedan är det ju inte allt som går att odla, utan kräver att man hittar agens på mer indirekt sätt. Det vill säga, har jag antikroppar mottill exempel Borrelia, Röda hund? Bär jag på smittsam sjukdom utan att veta om det?

Det är sådana svar vi kan leverera från mikrobiologen. Forskning i all ära, men de gånger man har direkt kontakt med patienter som står rådlösa och man kan hjälpa dom, då är det roligt att jobba. Likaså när man får riktigt god kontakt med övrig personal på sjukhuset och löser saker ihop, då får man lön för mödan. Och jag hoppas på att laboratoriet ska få en större roll och lyckas komma ut med budskapet, att vi är till för att hjälpa inte bara som service där man skickar in prov. Att laboratoriet inte är en isolerad liten enhet som levererar provsvar, utan enheten man kan föra dialog med. Allt för patientens bästa.

Biomedicinska analytiker på Laboratoriet för klinisk mikrobiologi
Södra Älvsborgs Sjukhus

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!