Tack för alla kommenterer till "Sju sjuksköterskor..."

Tack för alla kommentarer, det gynnar debatten!

Vi gräver inte ner oss i ytterligare räkneexempel, som alla förstår, så finns det otaliga. Vi konstaterar istället att bemanningssystemet kostar skattebetalarna fantasisummor och bör vara en tillfällig lösning. Kostnaden för hyr-bemanningssystem är mer än bara en kostnad i pengar. Det leder även till brist på kvalitet, kontinuitet och utveckling av vården.  Våra gemensamma skattepengar bör förvaltas väl och användas med respekt.

Bloggruppen via Marianne och Robin

Åtta måsten för hållbart yrkesliv

Att ha en bra arbetsmiljö, tillräckligt många kollegor med rätt kompetens och att kunna kombinera arbete och fritid är fullt rimliga krav i dagens arbetsliv. Vi har tagit fram 8 måsten som tillsammans bidrar till ett hållbart yrkesliv. Hur har du det på din arbetsplats?

Läs om våra 8 måsten!