Vet inte hur du fungerar men jag har behov av att tänka efter.

Jag blir så ledsen när jag går igenom VästraGötalandsregionens medarbetarenkät och tittar på svaret på frågan:
”Jag har tid att reflektera/tänka igenom hur jag utfört arbetet.”

75% svarar att de sällan, ibland eller inte alls har tid att göra detta.
Endast 25% säger att de gör det ofta.

Mitt syfte med att tänka efter är att reflektera över hur gick det med det jag ville göra.
Hur har mitt handlande fungerat? Blev det som jag tänkt. Vad behöver jag göra annorlunda.
Nu tänker jag inte enbart på fjolårets nyårslöften. Utan mer på det vardagliga. Till och med på hur jag tar hand om mina patienter.

Jag tror att de som reflekterar och tänker efter blir bättre på det de håller på med.

Egentligen är detta inget nytt.
Jag tror att det är något naturligt med ständigt lärande och reflekterande. Det är det som gör att vi utvecklas.

Varför svarar 75% av medarbetarna att de inte har tid att reflektera?
Frågan om tid att reflektera finns under avsnittet om arbetstakt i enkäten.
Arbetstakten ute i samhället har, för de som har jobb, har blivit tuffare.
Även i vården är tempot tuffare pga minskade vårdplatser och slimmad bemanning.
Ekorrhjulet måste snurra snabbare. Men just i ett ekorrhjul springer alla åt samma håll, ofta utan att reflektera.

I år är det valår och även det kan ge anledning till reflektion. Vilken vård vill vi ha? Vad får vården kosta? Vem vill att de som jobbar i vården ska får möjlighet att reflektera och på det sättet även göra vården bättre?
Jag vill att de som ger mig vård får förutsättningar på sina arbetsplatser att reflektera!
Vad vill du?

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!