En känsla av uppgivenhet. Lönesamtal.

Jag träffar ofta medlemmar som är uppgivna. Ofta handlar det om lön.

Vad är lön?
En uppgörelse mellan chef och arbetstagare som bygger på att jag som anställd utför arbete, lånar ut min kompetens och omsätter den i praktiskt handling mot en ersättning. Denna ersättning brukar för en landstingsanställd dimpa ner den 27 varje månad.

Jag lånar ut min kompetens och förväntar mig att få ersättning för detta.

Ska denna ersättning vara konstant? Går den att påverka? Vad är min kompetens värd?
Vi har lysande exempel på studenter som har värderat sig själva till 25 tusen.
Jag har mindre lysande exempel på medlemmar som jobbat i över 10 år och ännu inte kommit över 24 tusen.
En gång om året ska jag kunna påverka min ersättning. I ett lönesamtal.
Ett samtal som tittar tillbaka på hur jag har utvecklat min kompetens och hur jag har omsatt den i praktisk handling från den förste april förra året till den 31 mars i år.

Det årliga lönesamtalet kan man känna olika inför. Jag vet om medlemmar som inte ens vill ha ett lönesamtal, då de känner att det inte går att påverka något ändå. Medan andra gör ett grundligt förarbete, skriver ner argument och tar fram det som går att visa på.

Till dig som medlem så läs gärna Vårdförbundet folder: Lönsamt, inför lönesamtalet.
https://vardforbundet.se/Documents/Trycksaker%20-%20egna/Nationella/Foldrar%20Broschyrer/Lönsamt%20Inför%20lönesamtalet.pdf

Här måste jag ge ett erkännande till våra första linjens chefer: De gör ett grannlaga arbete med att strukturera upp lönesamtal och på guldkniv väga för och emot när sedan budgetutrymmet ska fördelas.
MEN vilka möjligheter får de att göra något?
De pengar som i budgeten ska fördelas i lönerevision är så små! De ska täcka in höjd ingångslön, extra satsningar, livslöneutveckling.

I media har det uppmärksammats svårigheterna för sjukvården att hitta kompetenta sommarvikarier. En anledning hävdar jag, stenhårt, är lön!
Arbetsgivarens representant erkänner till och med i nyhetsinslag att många av våra medlemmar inte har någon löneutveckling att tala om. Jobbat i 10 år och inte kommit mer än 1000 kronor över nuvarande låga ingångslön.

Medlemmar!
Marknadsför er själva! I lönesamtalet, på bussen, på Facebook, på grillfesten, när ni pratar med politiker, anhöriga, vänner och alla ni känner!
VAD ÄR DEN KUNSKAP SOM NI OMVANDLAR TILL PRAKTISK HANDLING VÄRD?

Lönecoachning

Känner du ibland maktlöshet i mötet med nuvarande eller ny arbetsgivare?
Bli coachad, ta kontroll över din utveckling och sikta mot drömjobbet!

Boka in dig nu!