Är hälsoetiken hotad?

Skrivet av Gästbloggare

3 oktober 2014

Studentbloggen

IFMSAIgår kväll ordnade Vårdförbundet Student en temakväll tillsammans med organisationen IFMSA (en ideell organisation för läkarstudenter som arbetar med humanitära frågor och internationell förståelse. Ordförande i Vårdförbundet Student, Daniel Larsson, är den som har hållit i trådarna och här skriver han om kvällen.

”Huvudtemat på kvällen som hölls på Karolinska institutet var hot mot hälsoetiken. Flera intressanta föreläsare från vården var inbjudna att dela med sig av sina erfarenheter. Bland andra talade sjuksköterskan Vera Dahlqvist om sina forskningsresultat som handlar om att sjuksköterskor som värjer sig mot att bli känslomässigt berörda i arbetet i högre utsträckning blir utbrända och drabbas av depression. Anestesisjuksköterskan Katrin Kiswani berättade om sina erfarenheter av att ha arbetat i Irak och Syrien där den militära hotbilden är så stor att Läkare utan gränser och Röda korset inte får gå in och hjälpa till. Janne Kautto från Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor talade om att det i Sverige ibland uppstår så stora risker att ambulanser inte får åka fram på larm. Flera namnkunniga läkare talade också om sina erfarenheter.

Panelens samtal var intressanta och innehöll många konstruktiva idéer för framtiden. Reflektion och omvårdnadshandledning inom ambulansen är några exempel. Ett annat var ett särskilt rapporteringssystem som inte bara innehåller klassiska saker såsom vitalparametrar utan även lärotillfällen och reflektion. Sammanfattningsvis är tvärprofessionella möten/samtal avgörande för att skapa en säker och trygg vård där hälsoetiken snarare växer än inskränks. Om vi som jobbar i vården klarar av att möta varandra blir vi också bättre på att möta dem vi ska vårda.”

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!