Sjuksköterska och medlem i Vårdförbundet

Nästa gästbloggare på tur! Vi fortsätter på tema medlemskap Vårdförbundsveckan till ära. Varsågod Matilda Nygren, varför medlem?

 

Matilda NygrenÄnda sedan jag var väldigt liten har jag varit intresserad av samhällsfrågor. Detta tidiga intresse måste jag nog skylla på min mamma som sedan start dragit iväg med mig på diverse första maj demonstrationer samt diskuterat olika samhällsfrågor och världsorättvisor vid köksbordet från tidig ålder. När jag blev stor nog att börja tänka på vilken yrkesbana jag skulle ta, var sjuksköterska inget svårt val.

Att bli förtroendevald

När jag som sjuksköterska på min arbetsplats fick frågan om jag ville bli förtroendevald och skyddsombud var det en självklarhet för mig att tacka ja. Varför då undrar kanske du?

För det första tyckte jag att det var en ära att få representera mig och mina kollegors intressen på vår arbetsplats. Det gjorde mig stolt att de tyckte den rollen kunde passa mig och att de kände ett sådant förtroende för mig. För det andra såg jag det som en stor möjlighet att påverka på vår arbetsplats och på vår arbetssituation för alla mina kollegor. Förtroendevaldsrollen gav mig ett större mandat att påverka vilket kändes stort och viktigt. Det visade sig sedan också stämma då jag med mina kollegors stöd fick till en hel del arbetsplatsförbättringar under min tid som förtroendevald.

Efter lite inventering visade det sig att ungefär hälften av alla sjuksköterskor på min arbetsplats var medlemmar i Vårdförbundet. Detta förvånade mig då det för mig är en självklarhet att vara medlem i ett fackförbund. Självklarheten för mig ligger bland annat i att det är ett bra och viktigt skydd som exempelvis erbjuder juridiskt stöd ifall någonting skulle hända eller om man skulle bli anklagad för någonting på arbetsplatsen (vilket lätt kan hända i ett yrke där vi har hand om människor). Utan fackligt stöd vid en händelse på arbetsplatsen står du där själv och behöver anlita en jurist, betala rättegångskostnader o.s.v.  Det handlar också om att du är bra skyddad om du blir sjuk, råkar ut för en olycka, blir gravid m.m. Du har också möjlighet att få hjälp, stöd och råd i olika frågor som exempelvis vid löneförhandling. Fördelarna är helt enkelt väldigt många, medan nackdelarna är väldigt få.

När jag pratade med de kollegor som inte var medlemmar och frågade hur det kunde komma sig så fick jag olika svar. Några hade inte ens tänkt på att det kunde vara bra, andra tyckte det var dyrt. Men några sa ”Facket gör ju ändå ingenting, varför skulle jag vara med i facket?”.

Facket är vi

Att förklara fördelarna med att vara med i facket var inte svårt, några av dem har jag nämnt ovan. Att det var dyrt var också lätt att argumentera mot, det är ju en väldigt billig försäkring ifall något skulle hända, det är dessutom en ganska låg månadsavgift jämfört med medlemskapsavgiften i andra fackförbund. Att facket inte gör någonting är tyvärr ett påstående jag ibland får höra av sjuksköterskekollegor. Det kanske är bland det lättaste att argumentera mot. Facket är ju vi! Alla medlemmar i vårdförbundet är facket! Om man inte är nöjd med vad vårdförbundet åstadkommer finns det inget som hindrar en själv från att engagera sig mer! Jag är övertygad om att det finns stora möjligheter att kunna påverka sin och andras arbetssituation genom fackligt engagemang.

Det är också viktigt att så många som möjligt är medlemmar i facket, annars blir fackförbunden svaga och arbetsgivarna kan köra över facket i olika frågor. Situationen kan då bli att arbetsgivarna säger att ”Det är ju ändå inte så många som stödjer era idéer, så varför ska vi lyssna på vad ni säger?”. Då kan arbetsgivarna styra och ställa nästan hur de vill.

I en tid då sjukskrivningarna inom vården ökar, arbetsförhållandena är tuffa och bemanningssituationerna är svårlösta tror jag det är extra viktigt att vi står enade som medlemmar i facket. Jag är övertygad om att ensam inte är stark. Jag vet att vi blir starkare och tryggare tillsammans!

Matilda Nygren
leg. Sjuksköterska, f.d. förtroendevald och stolt medlem i Vårdförbundet

Vem känner du som borde vara medlem? Se till så att du och den kollegan får en varsin biobiljett, och ett starkare förbund – värvningskampanjen pågår november ut: vardforbundet.se/varva.

Bli medlem i Vårdförbundet

Gör som 114 000 andra och gå med i Vårdförbundet. Testa oss och bli medlem idag. Blir du medlem nu får du tre månader kostnadsfritt medlemskap. Gäller yrkesverksamma medlemmar vid ett tillfälle.

Bli medlem nu