Det handlar om så mycket mer!

Primärvårdens arbetsområde och belastning har ökat de senaste åren och bemanningen i Region Skånes vårdcentraler är inte optimala. Personalen inom alla vårdprofessioner slutar och ny personal anställs inte. Detta påverkar sjuksköterskorna förutsättningar för att garantera en säker vård till patienterna som söker sig till vårdcentralen. Samtidigt som sjuksköterskebemanningen minskar har våra arbetsuppgifter ökats då det saknas läkare och det krävs en väldigt noggrann triagering på vad som ska hanteras av läkaren och vad som kan hanteras av en sjuksköterska.

Vi skapar bokningsbara tider genom att förkorta besökstiden, vi själva bokar patienter på våra raster och administrationstider eftersom vi ändå måste ta emot patienterna i rätt tid för att inte få avvikelser. Vi hinner inte att återkoppla patienterna i tid och vi arbetar med olika kontaktvägar samtidigt.  Just på grund av detta har vi dåligt status, för att vi löser problem åt politikerna. Vi är inte samhällsfarliga utan våra arbetsvillkor är samhällsfarliga.

Sjuksköterskeutbildningen i Sverige har inte tillräckligt status eftersom befolkningen inte vet vad en sjuksköterska är. Professionen fortsätter vara stigmatiserad och namnet definierar egentligen inte arbetet. Namnes måste ändras till en mer könsneutral titel. Dessutom tror fortfarande många personer att vi är läkarens sekreterare eller assistenter. Troligt eller inte är vi ledare i teamet och har ett självständigt arbete som innefattar att koordinera alla insatser kring patienten för att denne ska få en holistisk vård.

Vi arbetar med hälsofrämjande frågor som att se till att befolkningen behåller sin hälsa, vilket minskar vårdkostnader långsiktigt. Däremot detta prioriteras inte då vi släcker framförallt bränder. För att kunna bedriva arbetet krävs det goda medicinska kunskaper som oftast underskattas av personer som aldrig ha haft behov av vård, som till exempel våra politiker. Ignoransen och arrogans är precis vad som är farlig för samhället. När ledningen inte lyssnar, blir vår akademiska utbildning mindre attraktiv, vilket gör att unga väljer att utbilda sig till något annat. Nej, inte alla kommer att ha pengar för att gå till privata enheter och bli prioriterade som ni, det är just ert sätt att resonera som är egocentrerat. Det handlar inte bara om 15 minuter arbetsförkortning, utan om att göra vår profession mer attraktiv för nya krafter. Det handlar om respekt.

/ Nora Leg. Sjuksköterska i primärvården


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

När du skriver en kommentar så godkänner du att dina personuppgifter hanteras enligt vår personuppgiftspolicy.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!