Tankar inför stundande val

Är det viktigt för dig att toalettpappret sitter åt rätt håll på hållaren för att det ska fungera så smidigt och bra som möjligt?

Då är det kanske lika viktigt för dig att den som analyserar dina prover, lägger om ditt sår, förlöser ditt barn med dig eller ser till att aggregaten är de rätta för syrgas och sövningsmedel är kompetent. Lika viktigt kanske det är att du får rätt dos av läkemedel som att du får rätt dos röntgenstrålning på rätt ben. Att du blir lyssnad till på allvar och bemött värdigt trots stressad situation är kanske också viktigt.

Varken jag eller du är ensam om att fundera. Det räcker att läsa Helenas blogg som säger att det är viktigt med ledarskap och delaktighet. Anna som skriver om återhämtning. Karins blogg som lyfter arbetsmiljö. Evas blogg påtalar vikten av lön. Carolinas blogg om patientsäkerhet. Hans bloggar om hållbart yrkesliv. Bloggen av Rosa om jämställdhet. Åsas blogg där hon jämför nationella siffror. Anna-Carin i sin blogg lyfter erfarenhet som en viktig aspekt. Ulrikas blogg refererar till arbetsvillkor. Sara har skrivit om bemötande och kompetensbehovet att arbeta med hela familjen. Och alla viktiga gästbloggare.

Det är många saker att fundera över speciellt nu i valtider. Vad är en viktig fråga för dig? För mig är vården en viktig valfråga. Vad vill vi ha för vård i framtiden? Hur introduceras en nyutexaminerad i sin profession? Hur behåller man erfaren personal och hur använder man erfarenheten? Kommer personalen kunna få semester? Hur värderas min lön? Hur ska jag som patient eller anhörig vara trygg i att få ut den bästa vården? https://www.vardforbundet.se/engagemang-och-paverkan/sa-paverkar-vardforbundet/valet-2022/

Min personliga tid är (också) dyrbar. Hur många gånger ser jag att kompetenser missbrukas? Hur många gånger menar jag att den jag mötte först inom vården kunde ha gjort bedömningen eller behandlingen eller ”bara” svarat mig med nåt? Allt för många gånger har jag också ur patient- eller anhörigperspektiv sett att resurserna är knappa men också att det är frånvaro på mandat, kompetens och rutiner. Systemfel.

Jag lovordar naturligtvis också möten inom vården inte tu tal om det, men det börjar liksom bli bråttom att hitta rutiner, arbetsbeskrivningar inom vården och använda rätt kompetens på rätt plats men framförallt att ge förutsättningar och tilltro till kompetens inom våra professioner.

Lika viktigt är det att vi alla är involverade i vårdfrågor. Det finns även system utanför vården som hindrar förutsättningar till snabb, kompetent och patientsäker vård. Samhällsstrukturen av alla dess slag. Titta bara på hur trafiken påverkar vården. Gator och vägar utan räddningsväg och tusen olika former på gatusuggor. Skolor utan behöriga lärare. Barn som inte har en ”vuxen” vuxen i sin närhet att vända sig till. Jag skulle kunna rabbla upp hur mycket som helst men nöjer mig här.

För visst finns det bra idéer och kloka lösningar i varje medarbetarteam och blogginlägg. Gå in och läs https://vardforbundetbloggen.se/blogg/orebrobloggen  Gå in och gästblogga. Varje inlägg läses av politiker och arbetsgivare. Jag vet det. Det har betydelse. Valet är av betydelse. Och inte minst är det av betydelse åt vilket håll pappret sitter i hållaren. Som tur är går det väldigt snabbt att vända rullen så att den passar just mig.

Värre är det med vändandet för vården – det går inte snabbt och kommer att ta tid men är övertygad om att det går.

Merjo Yliluoma

Leg. Sjuksköterska

Specialistsjuksköterska inom Område psykiatri

Huvudskyddsombud/ styrelseledamot, Vårdförbundet avd Örebro

 

Följ avdelning Örebro i sociala medier!