Mission: Impossible- får en chefstjänst dig att tänka på Tom Cruise?

Varför blir man chef i vården, är inte det ett omöjligt uppdrag? Utifrån rådande omständigheter med bemanningskris, stängda vårdplatser och bristande ekonomiska förutsättningar så kan man lätt tänka tanken, eller hur? Eller är det faktiskt så att det istället finns oändliga förbättringsområden, något som sporrar och peppar drivande personer att söka sig till chefs eller ledaruppdrag inom hälso-och sjukvården?

Enligt Vårdförbundets enkät upplever 7 av 10 chefer att de kan bidra till en positiv utveckling av den vård som deras verksamhet bedriver. Som anställd sjuksköterska eller biomedicinsk analytiker kanske du går runt med en hel uppsjö av kloka idéer kring hur vården skulle kunna utvecklas och förbättras, både ur patient och personalperspektiv. Det liksom kliar i fingrarna; var ska jag göra av alla mina tankar och förslag? Och så dyker ett tillfälle upp- en ledig chefstjänst! Äntligen en möjlighet att få förverkliga alla tankar som grott under åren i verksamheten!

…men det blir inte alltid som man tänkt sig… Med ett personalansvar som ofta medför fler än 50 anställda och bristande förutsättningar för att utföra ett bra arbete där allt för många administrativa uppgifter, ständiga bemanningsproblem, bristande mandat från ledningen eller ett övermäktigt uppdrag begränsar ledarrollen och fungerar som en stoppkloss för alla utmärkta förbättringsförslag kan uppdraget verkligen tyckas omöjligt.

Inom hälso- och sjukvården är chefen ofta en kvinna, eftersom branschen i sig är kvinnodominerad. Kvinnor är i allmänhet chefer över större personalgrupper i jämförelse med manliga chefer inom mansdominerade verksamheter som t.ex. stadsbyggnad och räddningstjänst. Män som är chefer har 18 – 20 anställda och kvinnor i snitt 55 anställda. Det har också visat sig att chefer inom kvinnodominerade verksamheter har större personalansvar och mindre tillgång till administrativt stöd än chefer inom mansdominerade områden. Den värdediskriminering som genomsyrar hela vårdsektorn gräver sig ner även bland cheferna och ger lägre lönenivåer för chefen i den kvinnodominerade verksamheten än för chefen i den manligt dominerade verksamheten (Läs gärna den här boken i ämnet)

Som chef har du ett ansvar att leda samhällsuppdraget som ska ge en förbättrad hälsa för individen och en ökad folkhälsa. Du leder vården och ska driva den framåt tillsammans med dina medarbetare. Ett oumbärligt uppdrag för både anställd, anhörig och patient. Med rätt förutsättningar kan ledarskapet bidra till en positiv samhällsutveckling och en god vårdmiljö.
Förutsättningarna för att leda vården måste dock förändras. Uppdraget som chef eller ledare i vården ska inte få människor att osökt börja nynna på filmtemat till actionfilmer med Tom Cruise.

Åsa Mörner, leg barnmorska
Förtroendevald inriktning chefer och ledare
Missa inte att ta del vårt chefserbjudande!

Följ avdelning Örebro i sociala medier!