Jag är väl ingen jävla feminist!

Varför har ordet ”feminism” fått en negativ klang? Personligen skulle jag säga att det handlar om okunnighet, en bristande kunskap om vad ordet egentligen betyder.

”Feminism är en samling rörelser och ideologier vars målsättning är att kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män och där feminismen verkar för kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter”

Är inte det en självklarhet? Borde inte alla människor kalla sig feminister?
Men ordet används som ett slags skällsord. Till och med kvinnor kan utbrista ”Men vadå, jag är väl ingen jävla feminist heller!”. Jaså? Du vill alltså inte ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män? För om du vill det, då är du feminist. Du får gärna kalla det för vad du vill, men innebörden av ordet är att män och kvinnor ska födas med samma förutsättningar i samhället. Feminism har ingen partipolitisk- eller klasstillhörighet. Men nästan alla partier har feminism på sin agenda. Frågan är om DE vet vad det innebär. Om de gör det så kan man undra varför de inte bara fixar ett jämlikt samhälle. Feminism har inte heller med utseende att göra, en viss klädstil eller om man har hår under armarna eller inte. Det har inget med sexuell läggning eller könstillhörighet att göra. Feminism handlar om lika rättigheter.

Egentligen skulle ordet ”feminism” inte behövas. Om världen hade varit jämlik. Men det är den inte. I många delar av världen anses inte flickor och kvinnor vara värda lika mycket som pojkar och män. I vissa länder aborteras foster pga vilket kön fostret har, som om det skulle vara en avvikelse att födas till flicka. Ofta skyller vi på traditioner och kulturer när det handlar om kvinnoförtryck i form av tvångsgifte och frihetsberövande. I många delar av världen har inte kvinnor samma rättigheter som män i form av rösträtt, tillgång till vård, utbildning och frihet att själv bestämma över sitt liv. För mig är det inte kultur, utan helt ”enkelt” brist på mänskliga rättigheter.

Självklart är Sverige ett jämlikt land i jämförelse med många andra länder. Men varför nöja sig med ”good enough?” Sverige har faktiskt sjunkit på listan över världens mest jämlika länder enligt Global Gender Gap. Svenska kvinnor tjänar mindre än svenska män. Svenska kvinnor har färre maktpositioner än svenska män. Kvinnors hälsa har sämre förutsättningar i vården än mäns hälsa och var femte kvinna i vårt land har utsatts för våld av en nuvarande eller tidigare partner och nästan 40 % har utsatts för trakasserier. Faktum är att enligt Brottsförebyggande rådet ökade antalet anmälda våldtäkter med 13%, antalet anmälda brott om sexuellt ofredande ökade med 20 % och anmälningar om brott mot grov kvinnofridskränkning ökade med 2 %. Och nu pratar vi bara mellan 2015-2016.

Någon mer än jag som blir förbannad?

 

Idag är det Internationella Kvinnodagen, en dag som är till för att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Själv ser jag fram emot den dagen då vi istället kan fira 365 dagar om året genomsyrade av jämställdhet och människors lika värde

Åsa Mörner, feminist

 

Följ avdelning Örebro i sociala medier!