Det kom en hök och slog sig ner

När det är dags att öppna lucka nummer två har det landet en HÖK i mitt knä. Runt mig ser jag förvånade ansikten som blandas med nyfikenhet och oro. Det kan ta tid att acceptera något nytt, vilket HÖKEN är, en nyhet som vi alla behöver bekanta oss med. För den har kommit för att stanna hos oss.

En HÖK är ett centralt kollektivavtal som innehåller bl.a. förhandlingsprotokoll, löneavtal och allmänna anställningsvillkor. HÖK 16 är en förkortning av huvudöverenskommelse år 2016, och ersätter sin föregångare HÖK 11, som nu går mot pension. När den gamla höken flög in i våra liv så vill jag minnas att även den framkallade en hel del känslor, frågor och farhågor. Men vi har med tiden lärt oss att acceptera och förstå varandra ganska bra.

Förändringar finns det gott om i HÖK 16. Du hittar bl.a. nya bestämmelser kring nattarbetstid, kollektivavtal kring AST och texter som beskriver framtida partsarbete (mellan SKL och Vårdförbundet). Förändringen handlar framförallt om återhämtning vid nattarbete och genom den tar vi ett steg närmare hälsosamma arbetstider – för många. Och med AST sätts kompetensfrågan i fokus. Personligen önskade jag mer återhämtningstid för nattarbete, minst enligt den kvot på 1,4 Vårdförbundet krävde, men det behövs två för att teckna ett avtal och SKL var av en annan åsikt.

Jag vill  påminna om att en HÖK är ett golv i avtalsvärlden. Alla som finns inom avtalsområdet ska ta del av det! En arbetsgivare kan fortfarande ge sina medarbetare allt som är bättre, det finns inget som förbjuder det. Så jag förutsätter att alla bra och kloka arbetsgivare (som arbetar för att ha attraktiv arbetsplatser), behåller BRA lokala avtal.

Hör av dig om du har frågor eller funderingar!

Ann-Sofie julAnn-Sofie Gustavsson
Ordförande  
Vårdförbundet Örebro

 

Följ avdelning Örebro i sociala medier!