Sverige går bra nu. Det sprids en bild från de styrande leden att vårt land blomstrar. Varför håller svensk sjukvård på att utvecklas till en11557918553_242c2d054b_z fullkomlig samhällsfara i så fall? Jag skulle innerligt gärna vilja få svar på hur man kan låta krisen, katastrofen, undergången- benämn det vad du vill-  få fortsätta rasera den trygga vård som vi tidigare kunnat stoltsera med.

Men det är ju aldrig någon fara för patienterna. Inte om man frågar en sjukvårdspolitiker i styrande position i alla fall. Om du frågar mig eller någon av mina utmattade, förbannade och uppgivna kollegor så har vi passerat gränsen för en bibehållen patientsäkerhet för längesen. Nu finns det områden som borde klassas som samhällsfara. Till exempel i Helsingborg.

Ja, idag ser det dystert ut för Förlossningsavdelningen i Helsingborg. 35 av 40 barnmorskor har sagt upp sig sedan igår på grund av en orimlig arbetsmiljö och usla arbetstider. Förresten, dystert? Skulle mer benämna det som en fullkomlig katastrof.

På ett sätt så känner jag en stolthet; en stolthet över att mina kollegor står på sig, vägrar fortsätta att nedvärderas och tar sig mod genom att säga upp sig. Ni ska veta att det krävs enormt mycket för en barnmorska att överge sin post. Som en trogen soldat står hen upp för kvinnans rätt att föda tryggt. Men någonstans tar orken för att strida slut. Slag efter slag har förlorats och trots löften om lösningar, så kastas den arme, trogne soldaten fram och tillbaka som en vante och blir nedtrampad och översprungen.

När klassas något egentligen som en samhällsfara?

”Sanningen är att det ansträngda personalläget inom offentlig sektor börjar ta formen av en systemkris. Det är framför allt högskoleutbildad personal i krävande kontaktyrken som det råder brist på.”

Från systemkris i september 2015 till samhällsfara juli 2016?

Åsa Mörner
Legitimerad barnmorska

Följ avdelning Örebro i sociala medier!