LedsenJag vet inte om jag ska bli ledsen eller arg. Antar att jag känner en blandning av båda känslorna, tillsammans med frustration, sorg och besvikelse. Varför anses kvinnor inte kunna fatta beslut själva om sin kropp? Vilken stat har den gudomliga makten att bestämma om kvinnan ska få skydda sig mot gravditet eller avbryta en oönskad sådan?

Genom historiens gång så har kvinnan setts som en varelse av mindre värde, som ett bihang till den högre stående mannen och hon har stått helt eller delvis utan de rättigheter som den andra hälften av befolkningen har fått åtnjuta. I en outhärdligt långsam takt har föraktet börjat luckras upp i vissa delar av världen och i många länder är det numera en självklarhet att kvinnor och män har samma rättigheter. Åtminstone på papper.

Man kan ju tro att västvärldens Europa, där de flesta länder ligger långt fram vad gäller ekonomi, infrastruktur och demokrati, skulle fortsätta att stega framåt för att nå ett jämlikt samhälle. Så vad är det då som händer i Polen? Och varför ökar abortmotståndet i Europa?

Faktum är att vi inte har kommit så himla långt när det gäller kvinnans rätt till sin egen kropp. Endast en tredjedel av världens länder tillåter aborter. Och vad händer i de länder där aborter är förbjudna? Är det en rosenskimrande tillvaro där alla kvinnor gladeligen föder barn på löpande band och får ett hett efterlängtat barn tillsammans med en lika barnsuktande partner? Eller ser det abortföraktande landet till att tvångsförse den ena delen av befolkningen med något mirakulöst hundraprocentigt preventivmedel (vilket inte finns!)? Kanske har man en idyllisk tanke om att det inte finns några oönskade graviditeter utan att alla ofrivilligt gravida gladeligen föder fram det oplanerade barnet och sedan, lika euforiskt, adopterar bort barnet till suktande barnlösa par.

Vakna upp ur sagovärlden! Fertila kvinnor riskerar att bli ofrivilligt gravida och kommer att göra allt i sin makt för att avbryta graviditeten; lagligt eller olagligt. Det vill säga, till varje pris, med livet som insats.

Illegala kliniker som profiterar på en utsatt del av befolkningen utan rättigheter till sin egen kropp försätter kvinnor runt om i världen i livsfara. 21 miljoner osäkra aborter genomförs årligen vilket medför att 50 000 kvinnor dör varje år pga metoder som äta råttgift eller använda sticknålar och andra spetsiga redskap för att bli kvitt det oönskade. Och om kvinnan överlever ingreppet riskerar hon att kastas i fängelse i uppåt 40 år i vissa länder.

Abort är inget preventivmedel. Det kräver eftertanke och, för de allra flesta, ångestfyllda beslutstaganden. Men att tro att kvinnan själv inte kan fatta ett genomtänkt beslut om en graviditet ska avslutas eller inte är grymt, omänskligt och oetiskt och leder till svåra skador eller död. Inte till glada familjer. Och det händer hela tiden i världen, även nästgårds, tvärs över Östersjön.

Vad är det som gör att man anser att den ofrivilligt gravida kvinnan är värd att offras?

 

Vill du vara med och protestera mot det polska förslaget om totalförbud mot aborter? Klicka här. Här kan du också se ett klipp av hur polska kvinnor lämnar en gudstjänst i protest mot den predikande prästen som förespråkar totalförbudet. Visa ditt stöd du också!

 

Åsa Mörner

Legitimerad barnmorska

Följ avdelning Örebro i sociala medier!