ÖgaStriden är inte över, men det här slaget är vunnet. Vilket krig är de jag talar om? Jag talar om kampen om kvinnans rätt till sin kropp, rätten till jämlik vård och hälsa, rätten till sin sexualitet. Rätten att inte behöva dö av illegala ingrepp.

Barnmorskan Ellinor Grimmark ville ursäktas från en del av hennes yrkesmässiga ansvar genom att hävda att det strider mot hennes religion att medverka vid viss lagstadgad kvinnosjukvård. Arbetsgivaren agerade, efter att ha konstaterat att denna form av arbetsvägran faktiskt inte är förenlig med deras syn på vad de önskar av sina anställda barnmorskor, med att förklara för den selektiva barnmorskan att hon inte uppfyller vare sig deras eller yrkeslegitimationens krav på professionen. Barnmorskan svarade med att stämma regionen då hon upplevde sig diskriminerad ”Ellinor Grimmarks rätt till samvetsfrihet och religionsfrihet har kränkts av region Jönköpings län i samband med nekad anställning och återtagande av anställning, genom indragen studielön, genom kränkande uttalande samt genom att ställa upp villkor för anställning” .

Förespråkarna för hennes vårdvägran pratar oftast inte om en inskränkning av aborträtten, utan om rätten att utöva sin religion. Men enligt mina uppgifter så har våra kommuner och lansting ingen religion, och patienterna som vårdas en mängd olika sådana, eller ingen alls. Alltså borde religion vara en ickefråga eftersom det är patienten som ska vara i fokus. Och i slutänden handlar det faktiskt om en indirekt inskränkning av abortlagstiftningen om vi skulle införa rätten att åberopa samvetsfrihet i vårt land. Om lagen godkänner att du som vårdgivare kan avstå från abortrelaterad vård så legitimerar vi ett abortmotstånd och därmed urholkas abortlagen.

Kvinnans sexualitet och rätt till sin egen kropp har begränsats och fjättrats i århundraden. Resultatet av en inskränkt aborträtt backar oss bakåt i tiden istället för framåt. Ett slag är vunnet i kampen för kvinnan. Men ett evighetskrig råder och striden är långt ifrån över.

Åsa Mörner
Legitimerad barnmorska i kvinnors tjänst

Följ avdelning Örebro i sociala medier!