pregnant-518793_1280”Gravida får dåliga kostråd från sin barnmorska”. Känner frustrationen bubbla inom mig…. ”Den gravida är många gånger mer påläst än barnmorskan”.

Nej. Så. Är. Det. Inte. 

Som barnmorska är man skyldig att följa de riktlinjer som Mödrahälsovården förespråkar och när det kommer till kost, så är det Livsmedelsverket som gäller. Bara Livsmedelsverket. Det som inte står i dessa riktlinjer eller i ett PM från Mödrahälsovården får man absolut inte yppa när man är iförd sin arbetsuniform och på betald arbetstid. Det skulle vara ett tjänstefel om jag började tala utifrån min personliga uppfattning om sötningsmedel i kombination med graviditet eftersom det inte står i vare sig Livsmedelsverkets riktlinjer eller i ett PM från Mödrahälsovården.

Det finns en logik i det, absolut. Råden som förmedlas från vårdens professioner ska vara baserade på vetenskaplig grund. En studie är inte detsamma som beprövad vetenskap. Men det finns en annan aspekt också. Vem har tid avsatt under sitt arbetspass för att sätta sig in i den senaste forskningen? Eller är det meningen att legitimerade vårdyrken ska ha sitt jobb som fritidsintresse? 

Som barnmorska bombarderas man med frågor från den gravida som handlar om allt från hårfärgning, tatueringar och utlandsresor till träningsformer, smakförstärkare och sexpositioner; Är det farligt för mitt ofödda barn? Svaret kan bara baseras på den kunskap man som barnmorska är ”tillåten” att använda sig av, om det inte finns ett svar som har en gedigen forskning bakom sig så blir svaret ” Det har vi inga riktlinjer om”.  Men att vara påläst om vad som cirkulerar i media, i forum på nätet och i föräldragruppen så att man kan ge ett logiskt svar borde vara rimligt.

Det borde vara lika självklart med schemalagd studietid för uppdatering från de senaste rönen som det är självklart med ronder, telefontider och medicinutdelning. Visst borde det vara rimligt att professionen har hunnit läsa in sig på det allra senaste,för att kunna bemöta patientens frågor och funderingar? Och för att kunna förklara vad innebörden av EN studie är och betydelsen av löpsedlar i kvällspressen? Är det inte det som är innebörden av att vara professionell?

 

Åsa Mörner

Legitimerad barnmorska som desperat försöker hänga med i medias och vetenskapens rapportering kring graviditet, förlossning, preventivmedel, aborter och sexuell hälsa(näst intill omöjligt….)

Följ avdelning Örebro i sociala medier!