ape-159201_1280

Dagens beslutsfattare har konkluderat att patientsäkerheten inte påverkas av rådande bemanningssituation i svensk vård och omsorg.

Vi som arbetar inom sektor ”Underbemannad men patientsäker” vet att det inte stämmer. Det finns ingen ekvation i världen som kan stötta den uträkningen och sannerligen skulle ingen av vårdens alla professioner skriva under på att säkerheten är precis som den ska.

En del patienter och anhöriga upplever att vården fungerar toppen, att de alltid kommer fram när de ringer, får tid för undersökningar när de önskar, provsvar i rimlig tid av en utvilad tillmötesgående yrkeskategori från vården; de känner inte att de är förbisedda vid kontakter med vården.

Bra för dem!

Eller kanske inte; för de är ju invaggade i en falsk trygghet, en tro om att det funkar alldeles ypperligt och att ingen skada skulle kunna uppstå på grund av bristande resurser.

En stilla fundering…är det samma individer som drar slutsatsen att vården är trygg, toppen och perfekt trots underbemanning, brist vårdplaster, desperata ropförändring och massuppsägningar  som också har en övertro på vården?

I så fall förstår jag precis.

Frågan är; hur kan vi få dem att förstå?

 

 

Åsa Mörner

Legitimerad sjuksköterska och barnmorska

Följ avdelning Örebro i sociala medier!