Sjukvård66 000 000 kronor. 66 miljoner. Hittills.  Det är kostaden för att hyra in läkare från bemanningsbolagen under 2015, en räkning som skickas till Region Örebro Län, dvs indirekt till dig och mig som skattebetalare.  Hur mycket slutsumman kommer att vara när året har gått är det ingen som vet.

Utan läkare kan inte vården bedrivas, det är solklart. Samma situation gäller för sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, undersköterskor, röntgensjuksköterskor och barnmorskor. Deras professioner krävs för att vården ska fungera. Så varför tar en utbildad läkare inte en fast anställning framför en otrygg arbetsmiljö med nya kollegor och rutiner vecka ut och vecka in? Enligt Läkarförbundet beror det inte på missnöje med lön, utan är ett uttryck för att man inte accepterar den arbetsmiljö man tvingas arbeta i dagligen då man har en tillsvidareaställning. Själv funderar jag på varför det mestadels är läkare som sätter ner foten och vägrar gå med på att låta sig slitas itu på ett jobb med bristande arbetsmiljö? Enligt min egen erfarenhet så har även andra ovan nämnda yrkeskategorier en upplevd jobbrelaterad ”misär”, i form av beordrad övertid, stress och en gigantisk känsla av otillräcklighet gentemot patienter och anhöriga.

Varför har inte alla satt ner foten och lämnat den ”trygga verkstaden” i form av en tillsvidaretjänst och handlöst kastat sig in i bemanningsbolagens lockande erbjudanden om guld och gröna skogar?

Vad tror du?

 

Åsa Mörner

Legitimerad barnmorska

Följ avdelning Örebro i sociala medier!