Alla människors lika värde.

Det verkar så självklart. Men till och med idag, år 2015, förföljs människor på grund av sitt ursprung och sin religion, torteras för sin politiska åsikt och diskrimineras för sin sexuella läggning. Vi kan åka till månen, skicka rymdsonder til kometer, bota svåra sjukdomar och uppfinna komplicerade tekniska apparater. Men vi kan inte respektera varandras olikheter, vi har ännu inte lyckats förmedla budskapet till vara barn om att värna om våra medmännsikor och att glädjas över att vi inte alla är stöpta i samma form och format, istället för att hata den som inte är som du.

Varför?

Sverige slår sig gärna för bröstet om att vi är så jämlika, att vi  har lagstadgat om att alla människor är lika mycket värda, oavsett hudfärg, religion, kön eller politisk åsikt. Men hur ska vi människor förankra i våra hjärtan att ingen annan är mer värd än den andra?

 

Jag har en yrkesetisk kod. Till och med två. Jag ger omvårdnad på lika villkor, oavsett hur männsikan framför mig ser ut, talar, kysser eller vem eller vilka hen tillber. Det är en självklarhet. Kanske behöver vi alla en etisk kod, en livsetisk kod?

 

Idag är det 70 år sedan Auschwitz befriades. En av de överlevande var min älskade Farmor. Vi får aldrig glömma!

 

Åsa Mörner

Farmor

Följ avdelning Örebro i sociala medier!