Och så levde de friska i alla sina dagar!

Är du frisk?
Tänker du fortsätta vara frisk?
Eller är det så att du emellanåt behöver ta kontakt med vården?

Om du trots friskhetsplaner behöver uppsöka sjukvården så undrar jag – vad vill DU mötas av?

Jag vet vad jag vill. Både som patient, som mamma, som anhörig till åldrande föräldrar
och som legitimerad sjuksköterska.

Som patient och anhörig vill jag att det fungerar! Jag önskar snabb kontakt, bra bemötande, rätt bedömning, tydliga råd och den bästa vården. Jag vill träffa den som är bäst lämpad att hantera mitt problem.

Som sjuksköterska vill jag göra ett bra jobb. Jag vill hinna med alla patienter på ett säkert sätt i en funktionell miljö. Jag vill ha rätt betalt för det jag gör. Jag önskar rimliga arbetstider.

Inget av det fungerar idag!DSC_0485 111

Alla kan bli sjuka och alla känner någon som är sjuk. Sverige behöver en fungerande sjukvård.
Snälla hjälp till och ställ krav. Gör Vårdfrågan viktig under valet 2014.

”A healthy ever after, tack!”

Ann-Sofie Gustavsson
Vice ordförande Vårdförbundet avdelning Örebro

 

Följ avdelning Örebro i sociala medier!