Almedalsveckan visar på engagemang för oss som arbetar inom vården

Målet med Almedalsveckan är att skapa en mötesplats där ingen fråga är för obetydlig eller omfattande. En demokratisk mötesplats med fokus på samtal och möten mellan människor helt enkelt. Under veckan har jag träffat chefer, ledare, politiker, sakkunniga, intresseorganisationer, samt kollegor inom Vårdförbundet och från andra förbund.

Tillsammans har vi i ömsesidig dialog lyssnat på och diskuterat kring våra viktigaste frågor

Jag har möts av nyfikenhet, respekt, lyssnade och ibland ifrågasättande. En sak är säker; många fler vet idag vad Vårdförbundets förening för chefer och ledares viktigaste frågor är.

Mångfaldsparaden och manifestation mot anmälningsplikten. På plats i Almedalen deltog vi självklart i mångfaldsparaden och manifestationen mot angiverilagen för att visa att vi står upp för demokrati, fri- och rättigheter, solidaritet och rätten att älska vem vi vill. Rätten till hälsa gäller alla. Våra legitimationer innebär att vi följer hälso- och sjukvårdslagen; vård efter behov.

Möte med chefsmedlemmar. Vi bjöd även in chefer och ledare till lunchmöte vid vattnet. Vi pratade om chefer och ledares arbetsmiljö, löneutveckling, strejk, anställningsvillkor, framtid och chefsföreningens roll. Flera efterfrågade mötesarenor, handledning och att vi verkligen lyfter fram chefer och ledare inom Vårdförbundet. Förbundsordförande Sineva Ribeiro och vice förbundsordförande Jani Stjernström, berättade om strejken och belyste att även chefer och ledare innefattas i yrkanden. Jag kommer återberätta våra dialoger för styrelsen när jag kommer hem.

Hur, och av vem styrs framtidens hälso-och sjukvård? Vid ett av de seminarierna presenterades regionpolitikernas syn på förstatligad vård. Det blev en intressant dialog mellan paneldeltagare. Efter dialogen träffade jag Jean-Luc Geijerstam Ordförande i Vård ansvarskommittén samt generaldirektör vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Jag lyfte fram att det är mycket viktigt att beakta chefer, ledare och medarbetares tankar, åsikter och framförallt att inge hopp, om en bättre framtid under en utredning. Jag träffade även Lena Hallengren, gruppledare samt ledamot i Sveriges riksdag. Vi hade en kort dialog om vården idag och hon önskade att de verksamheter som faktiskt fungerar bra idag också skulle lyftas fram i debatten.

Ett axplock av seminarier. Jag deltog på flera olika seminarier och mingel under veckan, bland annat ”Egenvård genom hela livet” som ordnades av Distriktsjuksköterskeföreningen. Inom chef och ledare har vi många olika professioner och representerar olika verksamheter. Jag har försökt att beakta och lyssna in olika områden under veckan, exempelvis på föreläsningarna ”Psykisk Hälsa genom maktens korridorer” och ”Perspektiv på prioriteringar”. Jag har skapat kontakt med Svensk sjuksköterskeförenings ordförande och läkarförbundets ordförande och vice ordförande. Vi har kommit överens om att ses efter Almedalen.

Till sist. Det har varit en omtumlande och inspirerande vecka med mycket möten mellan olika människor. Jag upplever ett stort engagemang för vården och för oss som arbetar inom vården. Det inger hopp!

Anette Grahn
Vice ordförande Vårdförbundets förening för chefer och ledare


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

När du skriver en kommentar så godkänner du att dina personuppgifter hanteras enligt vår personuppgiftspolicy.

Chefer berättar om nya föreningen

Läs om vad som gör att andra chefer och ledare engagerar sig i den nya Chefsföreningen. 

Röster om föreningen