FullSizeRenderAlla arbetsgivare vill nog ses som attraktiva. Arbetsgivare som ger utvecklingsmöjligheter, bästa villkoren och bra arbetsmiljö. Somliga lyckas med detta, men helt klart är det inte lätt att åstadkomma med besparningar, slimmade organisationer och villkor som kan bli bättre. Något som ligger högt på många biomedicinska analytikers listor är möjligheten till kompetensutveckling, du vill lära dig mer, nytt och utmanas.

Ett sådant sammanhang är de internationella kongresser som arrangeras varje eller vartannat år. En av dessa är den nordiska kongressen som arrangeras i tur och ordning av de nordiska organisationerna som ingår i Nordisk Medisinsk Laboratoriegruppe (NML). Jag har tidigare skrivit att det inte är så många arenor som vi biomedicinska analytiker ”äger” fullt ut men NML-kongressen är verkligen en av dem, det är biomedicinska analytiker som arrangerar och föreläser, föreläsningar och seminarier på hög vetenskaplig nivå.

I år arrangeras NML-kongressen av den isländska organisationen för biomedicinska analytiker; Félag lífeindafræðinga, i Reykjavik 4-6 juni. Det finns ännu tid att skicka in ett abstract om man vill delta ”aktivt”, det vill säga genom att antingen presentera en poster eller att genom en muntlig presentation berätta om projekt, utvecklingsarbete eller forskning du bedrivit på din arbetsplats. Sista dag att skicka in ett abstract är 15 februari och hur det ska se ut kan du läsa om här. En arbetsgivare som möjliggör för medarbetare att berätta om förbättringar på konferenser och kongresser är en attraktiv arbetsgivare.

Om du är medlem i Vårdförbundet finns det möjlighet att söka resebidrag, pengar som medfinansierar ditt deltagande (konferensavgift, resa, boende). Resebidraget förutsätter att du deltar ”aktivt”, men det finns möjlighet för två att söka för samma posterpresentation. Med andra ord kan du skicka in ett abstract för posterpresentation med en kollega.  Om du är medlem i IBL, så kan du fram till 28 februari söka stipendium för deltagande i Reykjavik, och här finns stipendier med och utan krav på aktivt deltagande. Även om man är en attraktiv arbetsgivare, så kan ekonomin försvåra konferensdeltagandet och då är det bra om du får stipendium eller bidrag från annat håll.

Så förutom att du får möjlighet att dela med dig av din egen kunskap och erfarenhet, så är stor del av deltagandet att ta del av nordiska kollegors arbete och forskning. Detta sker självklart genom föreläsningarna men också genom möten och diskussioner före, mellan och efter föreläsningarna, ibland på engelska, ibland på ”skandinaviska” och det brukar gå alldeles utmärkt. Och det är vid dessa tillfällen du utökar ditt nätverk.

När den attraktiva arbetsgivaren genom finansiering och tjänstledighet med lön (så klart) har möjliggjort att du fått presentera arbete (eller delta utan sådana krav ), så vill nog denna arbetsgivare att du delar din nya kunskap och erfarenhet med dina kollegor när du är tillbaka igen. Kanske har du med dig lösningar på problem eller förslag på förbättringar eller ny inspiration, men ditt kongressdeltagande kommer alla till godo. Nästa gång kanske någon av dina kollegor kan delta vid en internationell konferens eller kongress.

Om internationella möten tillhör rutinerna på din arbetsplats är det bra, men om så inte är fallet och du skulle vilja delta; ställ frågan till din chef. För det är steg två, efter att du tänkt tanken.

Och har du frågor så är det bara att du hör av dig till mig (anne.berndt@vardforbundet) eller IBL (kansli@ibl-inst.se).