Det är intensiva veckor som pågår just nu. Vårdförbundet höll mycket bra medarbetardagar förra veckan där vi bland annat jobbade med verksamhetsplanering för 2013. Med tanke på att vi var runt 160 personer så var det onekligen en organisatorisk utmaning, men de åtta personer som satt vid mitt bord fick fram bra förslag och prioriteringar.

Den här veckan fortsätter de administrativa övningarna, men i morgon ska jag delta en stund på ett möte Svensk förening för patologi har i Uppsala för att höra vad som hänt efter patologirapporten. Min ingång är att det lär krävas samverkan mellan berörda professioner för att få igenom de rekommendationer som framkom efter utredningen. Jag återkommer till detta.

På onsdag åker jag till Edinburgh där EPBS (European Association for Professions in Biomedical Science) har sitt årliga möte. På agendan är bland annat gemensam vision för professionen och hur frågan om en europeisk Master har utvecklats, Göteborgs Universitet har ingått i projektet. Jag kommer också att besöka ett patologlab, det ger mycket att se hur andra arbetar.