På Diagnostikforum har vi ett PNA-block där nödvändigheten av information, kommunikation, rätt tagna prov och kvalitetsledning tas upp, men också hur utbildas de som inte är biomedicinska analytiker i primärvården som sköter den patientnära provtagningen.

Gunnel Sandqvist som har utvecklat barnprovtagningen med sin kollega Riittaleena Korkeavuori-Kvarnström pratar om smärtlindring och preanalytiska fel vid kapillärprovtagning. Att ta blodprov handlar om så mycket mer än bara ett stick. Hanteras provtagning korrekt och på ett otraumatiskt sätt på barn så blir det få stickrädda vuxna.

20120927-135640.jpg