Omgiven av rökelser till tonerna av valsång föds ett barn hemma med familjen sittandes runt om den födande likt en cirkel av liv.

Om du har tur så överlever barnet och du slipper förblöda dessutom. Om du har tur alltså.

Rätten att få bestämma över sin egen kropp. Rätten att välja. Men till vilket pris? I flera forum på nätet florerar nu begreppet ”freebirthing”; att föda hemma utan assistans av en barnmorska. Och nyligen berättade en känd influencer om att hon valt att avstå graviditetsvård för att i stället ”lyssna på sina instinkter” och planerar att föda sitt barn hemma, utan medicinsk expertis.

Det här är inget som är unikt för Sverige. ”Freebirthing-rörelsen” finns över hela världen. I den välbärgade västvärlden tycks alltså allt fler vända sig bort från den medicinska expertisen, bort från vetenskap och beprövad erfarenhet.

Samtidigt dör en kvinna varannan minut i samband med graviditet eller förlossning.

Det är den vanligaste dödsorsaken i världen för flickor mellan 15–19 år.

Bristande mödra- och förlossningsvård är orsaken.

Vad är det som får vissa personer i västvärlden att vilja avstå från en möjlighet att få en hälsosam graviditet och förlossning, att avstå från möjligheten att identifiera en uppseglande preeklampsi, ett tillväxthämmat barn, en placenta previa? Varför vill dessa personer hellre föda hemma utan en barnmorska, med risk för syrebrist hos barnet och att förblöda själv?

Vi pratar ofta om att det är friskt att vara gravid och föda barn. Det är ingen sjukdom och den vård som erbjuds under graviditet, förlossning och eftervård kan därför inte jämföras med vanlig vård. Men samtidigt som det är så himla normalt så är det också det farligaste en kvinna genomgår. För de komplikationer som kan uppstå är så pass allvarliga så de kan medföra risk för hälsa och liv, både för den gravida och för barnet. Det är därför vi har mödrahälsovård, förlossningsvård och eftervård. Det är därför de medicinska riskerna med att vara gravid och föda barn inte är stora i vårt land. Nu för tiden. Samt att den är skattefinansierad och därmed inte baseras på om du har råd med en barnmorska eller inte.

94 procent av alla dödsfall som sker till följd av graviditeter eller förlossningar sker i fattiga länder.  Där är tillgången till sexuella och reproduktiva rättigheter minimala. I exempelvis Kongo är mödradödligheten 473 kvinnor per 100 000 födslar.

I Sverige är det 4 kvinnor per 100 000 födslar.

Det är med andra ord 100 gånger farligare för en kvinna att föda barn i Kongo än i Sverige.

Vill vi byta statistik med Kongo?

Så, återigen. Vad beror denna till synes sektliknande rörelse på? Jag kan inte låta bli att fundera på om inte den kaosartade situation som vi ser inom kvinnovården, både här i Sverige men även i många andra delar av västvärlden, bidrar till dessa idéer. För vi vet ju att det skulle kunna vara så mycket bättre. En desperation och en strävan efter att hela vårdkedjan inte ska vara så stuprörsformad och hård. En längtan efter en personcentrerad vård där jag får stå i centrum och berätta om mina önskningar och möjligheter. För när det får ske tillsammans med en barnmorska som det finns tid att skapa förtroende för, där tidbrist och stress inte finns, så kan vi tillsammans skapa en målbild som är trygg, både ur medicinskt, psykologiskt och omvårdnadsmässigt perspektiv. En målbild som du är med och skapar.

Det är dit vi barnmorskor vill nå. Vi vill kunna arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt där flera vårdmodeller och vårdmiljöer finns. Vi vill kunna ge dig det stöd som just du behöver.

Vissa kanske bara vill avfärda dessa personer som ”knasbollar”. För det är ju alldeles galet att vilja återgå till den tid då vi inte hade den vård till gravida och födande som vi har idag i Sverige. Kongo är inget föregångsland. Men troligtvis så är det inte så enkelt utan betydligt mer komplext. Och att så pass många verkar fundera över ”freebirthing” är troligtvis ett av många symptom på en dysfunktionell vård som inte kan erbjuda det som egentligen vore rimligt under några av de viktigaste delarna av ens liv. Ett sorts rop på hjällp.

Varje människa har rätt att bestämma över sin egen kropp. Men det ska väl inte innebära att vi backar tillbaka till Medeltiden och föder på stampat jordgolv? Det är väl inte det som är innebörden av en god sexuell och reproduktiv hälsa?

Åsa Mörner

Legitimerad barnmorska, förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet

 

 

Fakta:

Majoriteten av de som dör pga komplikationer under graviditet och förlossning dör i onödan. Orsakerna är i de allra flesta fall behandlingsbara. Det är på grund av dålig tillgång till graviditets- förlossnings-och eftervård. De största komplikationerna som leder till 75% av mödradödlighet är:

  • svår blödning eller annan komplikation i samband med förlossning
  • infektioner kopplat till förlossning
  •  Preeklampsi och eklampsi
  • osäkra aborter

 

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!