Så går ett år mot sitt slut igen. Tiden tycks gå snabbare och snabbare för varje år på något märkligt vis. 2022 har varit ett år som globalt präglats av fortsatt pandemi, krig och inskränkt aborträtt. Här på hemmaplan har såklart pandemin också präglat oss, men även valåret och en ny regering.

Några ljusglimtar har synts under ett år som annars dominerats av sedvanlig kompetensbrist, pressad arbetsmiljö och ojämlik och patientosäker vård. I maj ägde Vårdförbundets kongress rum, där barnmorskor var i fokus med en motion som stärker arbetet för professionen och bidrar till nya vägar för att förändra. Många barnmorskor fanns på plats och tillsammans lyfte vi många barnmorskespecifika frågor, något som blivit extra aktuellt i samband med denna kongress. För till skillnad från Vårdförbundets tre övriga professioner, så har barnmorskor inte längre någon oberoende professionsförening. Det innebär att vi barnmorskor i Vårdförbundet, inte bara arbetar med fackliga frågor, utan även med rena professionsfrågor. Och vi har en stor styrka i det Nationella Barnmorskenätverket, med kunskap från många olika områden och avtalsområden, samt med geografisk spridning. Vi finns med i alla forum där barnmorskeprofessionen berörs, men även i alla de forum där vården och hälsa- och sjukvården i stort är på agendan. Vi sitter i centrala förhandlingar på alla avtalsområden och politiker prioriterar oss i många kontakter eftersom vi är starka tillsammans och besitter en stor kunskap gemensamt!

För många barnmorskor har det gångna året varit tufft. Det sliter på både kropp och själ att konstant känna sig otillräcklig, stressad och orolig. Vi vet ju dessutom att det finns lösningar för att förändra och förbättra, något som kan kännas extra frustrerande!

Tillsammans så har vi många framtidsvisioner om hur vi vill att vården ska se ut, både för den som arbetar och för den vårdsökande. Detta har resulterat i att vi har lanserat Vårdförbundets idé Barnmorska. Ett gediget arbete med många kloka personer inblandade där vi tillsammans jobbat med hur vi vill att vården ska se ut. Under året lanserade vi också en kort film som ska illustrera vår vision för framtiden.

Så, när är då denna framtid? Framtiden har redan startat! Vi har redan förankrat många av våra idéer hos beslutsfattande arbetsgivare och politiker. Caseload Midwifery, barnmorskeledda enheter och utökad förskrivningsrätt finns med på agendan nu, de frön vi sått har börjat gro! Vissa är mer långsamväxande än andra, medan andra spirar och får spridning. Idén om caseload midwifery finns nu i flera regioner runt om i landet.

En viktig del i det fortsatta arbetet, för vi har mycket arbete och en lång väg att gå innan vi når fram, är att bevaka villkorsfrågorna för de förändringar som sker. När det gäller Caseload Midwifery så är det en del av lösningen. Inte en universallösning. Det handlar också om att skapa goda villkor, något vi jobbar ständigt med i de kollektivavtal som Vårdförbundet tecknar kopplat till bla Caseload Midwifery. En barnmorska- En födande borde också kunna vara en självklarhet i en modern, jämlik förlossningsvård, likaså möjligheten att arbeta personcentrerat på barnmorskemottagningar och i eftervården. Det finns många andra delar som behöver utvecklas och förändras. Vi behöver ett paradigmskifte i kvinnovården!

En del av paradigmskiftet handlar om finansiering. För att kunna bedriva en god, jämlik vård krävs att vården finansieras rätt och anpassas efter de villkor som råder i olika delar av samhället och olika delar av landet. Det krävs också resurser för en god kompetensförsörjning. För att få en god, säker och tillgänglig vård krävs att vår arbetsmiljö ger oss rätt förutsättningar. Det gör den inte idag.

Det krävs också betydligt mer forskning kring kvinnohälsa. De är en skam att vi ligger efter så pass långt när det gäller hälsan hos hälften av landets befolkning. Mycket forskning har bedrivits med mannen som utgångspunkt och områden inom kvinnohälsa såsom graviditet/förlossning/eftervård, klimakterium, provocerad vulvodyni, svåra bristningar, endometrios och många andra tillstånd kopplade till kvinnokroppen har bagatelliserats. Vi behöver skapa fler och goda förutsättningar för forskande barnmorskor!

Vi barnmorskor ser personen under hela den reproduktiva livscykeln och vill finnas där för stöd, behandling och rådgivning. Vi har kompetens till mycket mer. Genom att skapa specialistutbildningar för barnmorskor skulle vi också kunna utveckla vården och även ge barnmorskor förutsättningar för kompetensutveckling. Den unika kompetens och bredd som både vår sjuksköterskelegitimation och vår barnmorskelegitimation gett oss, ger oss möjligheten att finnas för individen genom hela livets berg- och dalbanor, genom hälsa och ohälsa, från födsel till ålderdom.

Det är dit vi tar sikte även nästa år. En barnmorska under livet-hela livet!

 

Åsa Mörner

Leg barnmorska, förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet samt styrelseledamot i avd Örebro

Carita Sturesson

Leg barnmorska, yrkeshandläggare för barnmorskor i Vårdförbundet

 

..som också vill önska God Jul och Gott Nytt År till alla fantastiska barnmorskor runt om i landet i alla olika verksamheter! Och ett extra tack till alla er som är förtroendevalda och som stångas för bättre villkor. Tillsammans är vi starka och kan åstadkomma verklig förändring!

 

 

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!