"Som barnmorska vill jag kunna se de små detaljerna och uppfatta om något inte stämmer"

Skrivet av Gemma Safikhani

28 januari 2020

Barnmorskebloggen

Efter den sista studentbloggen så fortsatte min VFU på kvinnohälsan och sedan vidare till BB. Efter det en härlig tenta innan termin två började med examensarbete efter jul.

Praktiken var intressant och givande. Jag hade inte tänkt så mycket på mödrahälsovård/kvinnohälsa och vad det verkligen innebär, innan jag hade mina 2,5 veckor där. De korta mötena med kvinnor med olika behov och i olika stadier av livet, var spännande men också utmanande på ett sätt som jag inte hade föreställt mig. Jag insåg vilken fingertoppskänsla man som barnmorska behöver ha för att kunna fånga upp de små detaljerna som kan bli avgörande för att det personliga mötet och mötet med vården ska bli så bra som möjligt för kvinnorna och familjen. Allt detta skulle dessutom ske på ett 15-30-minutersbesök. Barnmorskorna jag gick bredvid var verkligen skickliga på att fånga upp detaljerna som ibland handlade mer om den icke-verbala kommunikationen än om den verbala. Jag lärde mig mycket om hur jag själv vill bli som barnmorska, att jag vill kunna se de små detaljerna och uppfatta om något inte stämmer.

På mödrahälsovården blev det många intressanta möten med familjer från flera olika länder. Ibland var mina engelskakunskaper en stor fördel, men det var inte alltid de var till någon hjälp. Det svåraste mötet var när det inte gick att kommunicera verbalt på grund av språket. Efteråt tänkte jag mycket på dessa möten och på hur kvinnan måste påverkats negativt när språkförbistringarna gjorde att den verbala kommunikationen inte gick fram.

Några dagar fick vi studenter ha ”egen mottagning” med ”peer learning” såklart, med en erfaren barnmorska bakom oss och det blev väldigt bra. Att ha utrymme att genomföra besöken, men även få möjlighet att observera en medstudents besök gav möjlighet att reflektera på ett annat sätt än att enbart observera min handledare (som såklart också var bra, men hennes nivå var en helt annan än den man befinner sig i under termin ett som barnmorskestudent). Vi hade också ”peer learning” vid flera tillfällen på BB-avdelningen och där kändes det likadant. Det var värdefullt att kunna ha ett planeringssamtal med en nybliven familj med en student bredvid som kunde ge feedback efteråt och som reflekterade över hur bemötandet kunde förbättras eller hur man kan säga samma sak på olika sätt. Jag har nu även haft några introduktionspass på BB, eftersom jag ska jobba där i sommar.

Det var stor skillnad i arbetet mellan förlossningen och BB och det var jag inte riktigt beredd på. Jag har nu en större förståelse för arbetet på avdelningen jämfört med förlossningen. Jag har haft mycket nytta av mina tidigare erfarenheter som sjuksköterska på neonatal-IVA, men har också insett att min amningskunskap behöver ökas. Mötet med de nyblivna familjerna var fascinerande och tänkvärda varje gång. Detta gjorde i sin tur att jag längtade tillbaka till skolbänken för att öka kunskapen kring den mer komplicerade graviditeten och förlossningen, för att kunna bemöta kvinnorna och familjerna ännu bättre med mer kunskap i termin två.

Nu blir det fyra veckors examensarbete och vi planerar att göra ett arbete kring utvärderingen av det föräldrastöd som finns. Det kommer bli superintressant att få kliva in i den världen, även om statistik kan vara svårt ibland!

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!