Är barnmorska ditt drömjobb?

Åsa Mörner – Leg. Barnmorska, Leg. Sjuksköterska och styrelseledamot, Huvudskyddsombud avd Örebro

Barnmorska; Ett drömyrke. Egentligen.

Är barnmorskeyrket ett drömjobb? Jag kan inte räkna alla gånger som jag hört ”Åååå, är du BARNMORSKA! Det ville jag också bli! Egentligen…”

Barnmorskeprofessionen arbetar med livet. Och döden. Allt är inte rosenskimrande förlossningar med efterlängtade friska bebisar. Barnmorskan arbetar med LIVET. Och livet innefattar även sjukdom och död, oönskade graviditeter, jobbiga samtal och glädjande besked. Barnmorskor möter kvinnor i livets alla skeden och bistår henne med omvårdnad, rådgivning och stöd. Det är ett fantastiskt yrke och en enorm förmån att få ta del av kvinnan och hennes liv, oavsett om det handlar om att bistå vid förlossning, stödja vid abort, vårda vid cancersjukdom, förskriva preventivmedel eller följa en graviditet från frö till färdigt barn. Klart att alla vill bli barnmorskor!

Fast det betyder ju inte att alla kan eller BÖR bli barnmorskor. Om du tänker dig att yrket handlar om att vagga och vyssja runt på fina små barn så ska du inte bli barnmorska. Men det är nog ofta den felaktiga bilden många har av en barnmorska. Och förmodligen är det därför några få, utmärkande personer har valt att utbilda sig till just barnmorskor, trots att de egentligen inte vill eller klarar av de arbetsuppgifter som yrkeslegitimationen medför.

Som barnmorska vårdar jag kvinnor. Jag förser dem med stöd och råd som ska ge kvinnan styrka att göra sina egna val; jag hjälper henne att använda sin egen kraft att hantera smärta, sorg och lycka. Ett etiskt och holistiskt synsätt genomsyrar mitt arbete och vetenskap, lagar och författningar styr utformningen av hur arbetet ska utföras. Som barnmorska jobbar jag också för jämställdhet och lika rättigheter, oavsett kön och sexuell läggning. Patienten är i centrum och hens vilja är det viktiga.

”Barnmorskans etiska kod tar hänsyn till kvinnor som personer med fullständiga mänskliga rättigheter, söker rättvisa för alla människor och jämlikhet när det gäller tillgång till hälsovård, baseras på ömsesidig respekt och tillit, samt tar hänsyn till varje människas egna värde.”

Och så var det där lilla ordet ”Egentligen” som så många lägger till när de uttrycker sin förtjusning kring mitt yrkesval. Jag vill känna stolthet när jag lämnar min arbetsplats. Jag vill känna att jag kunnat arbeta utifrån de riktlinjer och de etiska koder som styr min profession. Men många barnmorskor lämnar sitt arbetspass med en etisk stress, en känsla av otillräcklighet och med en klump i magen, något som lett till att så många som 10 % av alla Sveriges barnmorskor arbetar med någoting helt annat idag. Det handlar om arbetsmiljö, stress, bristande bemanning och om villkor såsom löneutveckling och hälsosamma arbetstider.

Egentligen så är barnmorskeyrket alldeles underbart. Men villkoren för yrket är inte det. Det är hög tid att förändra förutsättningarna för att barnmorskor ska kunna fortsätta arbeta tryggt, säkert och professionellt. Barnmorskeyrket är verkligen ett drömjobb. Egentligen.

Åsa Mörner

Legitimerad barnmorska

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!