Rätten att slippa våld och trakasserier på arbetet – stöd ratificeringen av ILO C190!

Skrivet av Alma Kastlander

25 november 2019

Avtalsbloggen

Facklig påverkan och kamp för dina rättigheter pågår varje dag, året om. Viktiga frågor drivs tillsammans med engagerade förtroendevalda nära dig på arbetsplatsen, lokalt och centralt i Vårdförbundet. I många delar är det också frågor som berör kollegor och arbetstagare i andra delar av världen. Här arbetar Vårdförbundet aktivt inom ramen för bland annat PSI, Public Services International, tillsammans med andra fackförbund inom offentlig sektor världen över. Det handlar om rättigheter som borde gälla för alla, oavsett kön, utbildning, arbete, ekonomiska och sociala förutsättningar.

En sådan rättighet är den att inte utsättas för våld och trakasserier baserat på kön. Både på, i relation till eller som ett resultat av ditt arbete. I somras kunde ILO, International Labour Organisation, efter åtta långa år av tuffa förhandlingar anta konventionen om våld och trakasserier i arbetslivet, C190.

Konventionen gör det möjligt att sätta stopp för allvarliga problem på arbetsmarknaden. Det handlar om våld och trakasserier som utövas av tredje man, som kunder, brukare, patienter och elever, men även våld i arbetslivet som äger rum i enskilda människors hem. Det är viktiga frågor för miljoner löntagare världen över, inte minst för flickor och kvinnor som kämpar inte bara för rätten till ett arbete, utan också för ett liv i trygghet.
Läs mer om ILO C190 här (pdf).Läs mer om ILO C190 här (pdf)

Vårdförbundets representanter vid PSI World Women’s Committee i Geneve 20 november 2019 Alma Kastlander Nygren, förbundsombudsman och Nina Bergman, internationell sekreterare

Även om vi i Sverige har kommit långt i många frågor som rör jämställdhet, finns det fortfarande mycket att göra. Många skyddsombud vittnar om både våld, hot och trakasserier på våra arbetsplatser. Detta trots att vi både har lagar och regler som ska motverka detta. Medvetenheten måste öka, men också de faktiska handlingarna som motverkar att situationerna uppstår.

Nu är det upp till världens regeringar att ratificera konventionen och vi vill att Sverige tar chansen att gå från ord till handling. Hjälp oss att sätta tryck på Sveriges regering att ratificera ILO:s konvention 190 om våld och trakasserier i arbetslivet! Dela gärna den tvärfackliga debattartikel som publiceras idag den 25 november. Bidra till den twittervåg som just nu går över världen, genom att till exempel twittra följande:

We call on the @SwedishPM to ratify and implement the ILOConvention #C190 on Violence and Harassment. For a world of work free from violence and harassment #RatifyILO190

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!