Nu skruvar vi upp tempot i förhandlingarna om bättre villkor för dig inom privat ambulans!

Förhandlingarna handlar bland annat om bättre villkor för dig kring vila och återhämtning vid nattarbete. Prata med dina kollegor om vikten av att vara medlem för att kunna sätta tryck bakom våra krav. Ju fler medlemmar vi är, desto starkare är vi!Ambulans cc-licens hangsna

Vårdförbundet yrkar bland annat på bättre arbetstidsvillkor för dig:

  • Tid för vila och återhämtning vid nattarbete. Att ha hälsosamma arbetstider är en förutsättning både för ett hållbart yrkesliv och för att få ihop hela livet med familj, vänner och fritid. Företagens vinster ska inte tas ut på bekostnad av dina villkor och din hälsa!
  • All tid på jobbet ska vara arbetstid. Vi behöver en översyn av regelverket kring jour och beredskap. Det är inte rimligt med veckoarbetstider på upp mot 48 timmar!
  • Specialisttjänstgöring med full betalning. Vi vill ha fler utbildningsanställningar enligt Vårdförbundets modell akademisk specialisttjänstgöring, AST. Det är lika viktigt med specialistutbildade sjuksköterskor i privat som i landstingsdriven ambulans!

Från Vårdföretagarnas sida vill man bland annat förlänga perioden för när din sommarsemester kan tas ut, begränsa din sommarsemester till endast tre veckor, införa årsarbetstid och öka möjligheten för arbetsgivaren att ta ut ännu mer övertid.

Vårdförbundet menar att Vårdföretagarnas yrkanden helt motarbetar din rätt till vila och återhämtning och möjlighet att arbeta som ambulanssjuksköterska ett helt yrkesliv. Prata med dina kollegor om vikten av att vara medlem för att kunna sätta tryck bakom våra krav. Ju fler medlemmar vi är, desto starkare är vi!

Kontakta din förtroendevalda eller Vårdförbundet Direkt

Har du ytterligare frågor eller funderingar, kontakta din förtroendevalda. Hos Vårdförbundet Direkt kan du få personlig rådgivning varje vardag klockan 8-18. Ring 0771-420 420.

Uppdatera dina medlemsuppgifter

Tänk också på att uppdatera dina medlemsuppgifter i vårt medlemssystem. Gå in på vardforbundet.se under Medlemskap och klicka på Dina medlemsuppgifter – ange rätt arbetsplats, privat mobilnummer och privat e-postadress.

Avtalet löper ut den 30 juni 2017, om inte parterna tecknat nytt kollektivavtal eller tillfälligt väljer att förlänga det nuvarande avtalet.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!