Lucka 3 - Karina Salomonsson

Hur länge har du varit sjuksköterska?
Jag blev klar sjuksköterska sommaren 1990, gick utbildningen i Umeå och Skellefteå.
Jag har haft förmånen att jobba både med att starta upp helt nya verksamheter och att jobba i slutenvården, öppenvården men också privat. Otroligt lärorikt! Sedan har jag jobbat 10 år inom polisen som gav mig en bred kunskap om verkligheten i samhället och samverkan med andra myndigheter.

Hur länge har du varit chef?
Jag har varit verksamhetschef i 6 år vid 1177 Vårdguiden på telefon i Västerbotten, men har haft olika uppdrag befattningar och chefsuppdrag sedan 2005

Det bästa med att vara chef /Vad brinner du för på jobbet?
Det bästa med att vara chef är att få vara med att leda, lyfta, forma och utveckla sin verksamhet och medarbetarna till det bästa.

Att ha ett självständigt utvecklande arbete men också ansvarsfullt. Som chef har man också stor möjlighet att faktiskt kunna få påverka till förändringar och förbättringar.
Att har ett driv, vara nyfiken, engagerad och lyhörd är nog en förutsättning. Man behöver ha en vilja till förbättring och ha ett öppet sinne. Man får aldrig sluta observera och reflektera över vad som är bra men också hur man kan göra bättre. Jag ska kunna motivera och inspirera mina medarbetare men också lära mig att kunna delegera.

För mig är arbetsmiljön en hjärtefråga och fokus för mig är att få till så det fungerar bra i verksamheten och stärka goda beteenden. Tydliga och bra rutiner är viktigt.
En bra chef bör också ha god självkännedom. Att man vet vem man är, är en viktig förutsättning tror jag för att man ska kunna göra ett bra jobb som chef.

Att leva som man lär och fundera vilka är sina främsta styrkor, vilka är sina svagare sidor? Hur skulle jag kunna utvecklas lite till så att man blir ännu mer rustad
att göra ett bra jobb är frågor man måste fundera kring.
Att vara en föreblid och alltid utgå från hur jag skulle själv vilja bli behandlad, bemött är något jag försöker
göra i min chefsroll. Det är kul att vara chef – Hoppas många fler vill ta den utmaningen 🙂

Det viktigaste Vårdförbundet ska jobba med?
För mig så är det så klart att VF ska tydligare vara ett stöd för oss chefer, det är viktigt att vi får det stöd som vi behöver .
Jag tycker att ni kanske skulle ordna fler utbildningar och inspirationsdagar riktade mot chefer, bygga chefsnätverk.
Att vara tillgängliga och att man lätt ska kunna få tag på en person som har chefsansvar

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!