Veckans medlem - Petra Skoglund

Petra Skoglund, HLR organisatör, VLL

Petra började sin sjuksköterskekarriär vid akutmottagningen i Umeå, Petra är vidareutbildning specialistsjuksköterska inom olycksfall och akutsjukvård.

I sitt arbete på akuten väcktes intresset för att utbilda och själv bli hjärt- och lungräddnings (HLR) instruktör. Sedan fem år tillbaka arbetar Petra vid kliniskt tränings centrum (KTC). Utbildar i huvudsak nya och erfarna HLR instruktörer. Ansvarig för insamling av statistik och uppföljning de patienter som haft hjärtstopp, NUS. Leder förbättringsarbete inom HLR. Föreläser och är en inspirationskälla inom landstingets HLR organisation.

Vilken viktig fråga anser du är viktig för vårdförbundet västerbottens medlemmar?

Det är viktigt att Vårdförbundet fortsätter sitt påverkansarbete att förbättra arbetsmiljö för medlemmarna. Att erfarna medlemmar har förutsättningar att känna sig motiverad att fortsätta arbetet inom sin arbetsplats.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!