Vad är samhällsfarligt?

Arbetsgivaren Skaraborgs Sjukhus åberopade samhällsfara då Vårdförbundet tagit ut akutvårdsavdelningen i strejk.

I efterföljande förhandlingar krävde arbetsgivaren 16 öppna vårdplatser med bemanningen 14 sjuksköterskor/dygn för att kunna bedriva en patientsäker vård.

Då arbetsgivaren inte kunde precisera behovet av sjuksköterskor fördelat över dygnet, föreslog Vårdförbundet bemanningen 4+3+2 (dag+kväll+natt), vilket är tidigare “normal” bemanning för avdelningen när de har 24 vårdplatser. Detta blev sedan det arbetsgivaren skulle bemanna avdelningen med.

Arbetsgivaren har på grund av personalbrist inte kunnat uppfylla sitt eget krav på bemanning, utan haft bemanningen 3+2+2 sjuksköterskor vissa dagar.

Är detta samhällsfarligt? Arbetsgivarens egen sommarplanering för samma avdelning är upp till 20 öppna vårdplatser med bemanningen 2+2+2 sjuksköterskor.

Är detta samhällsfarligt? Arbetsgivaren hävdar alltså samhällsfara i samband med strejk och kräver bemanning som innebär att en sjuksköterska som arbetar dag ansvarar för fyra patienter. Samtidigt planerar densamma för en sommarbemanning där en sjuksköterska som arbetar dag ansvarar för tio patienter.

När blir något samhällsfarligt och vem avgör vad som är samhällsfarligt?

Anne, AnnaMaria, Erika och Gunilla
sjuksköterskor Skaraborgs sjukhus Skövde

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!