God dialog gällande löneutvecklingen


Alfred, Fredrik och Lene, förtroendevalda för Vårdförbundet på Skas skriver i sitt blogginlägg: ”Vårdförbundet tycker att Skaraborgs sjukhus äntligen är med i matchen när det gäller kampen om kompetensförsörjningen av Vårdförbundets yrkesgrupper”

Lönerevision 2022 för Vårdförbundets medlemmar på SkaS är nu genomförd. Vårdförbundet och arbetsgivaren på Skas har genomgående haft en god dialog gällande utvecklingen av lön för Vårdförbundets yrkesgrupper, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och barnmorskor. I huvudöverenskommelsen (HÖK, löneavtalet) 2018, togs tydliga steg mot ökad lönespridning, förbättrade förutsättningar för att kunna göra lönekarriär över tid samt förnyat fokus på att erfarenhet ska löna sig. Dessa delar finns kvar i HÖK 2022 och nu ser vi till vår glädje att det börjar ge effekt.

Det tidigare politiska styret har insett värdet av att ha ett löneläge som värderar arbetsinsatsen och ligger i paritet med övriga riket, i stället för i botten på Sveriges löneliga. Arbetet som Vårdförbundet nationellt, regionalt och lokalt under lång tid har gjort via opinionsbildning och dialog med arbetsgivaren i alla led, har nu gett resultat.

För löneåret 2022 sköts det till märkbart med pengar från politiken till den vanliga lönerevisionen. Detta har resulterat i att vi nu ser en lönerevision på Skas med mer än dubbelt så högt utfall som vi är vana att se. Till detta har arbetsgivaren på sjukhusförvaltningarna gjort extra satsningar på löneläget för de som arbetar i dygnet-runt-vården, hel eller del av sin tid. Sammantaget gör detta att Vårdförbundet på Skas ser att löneläget avsevärt förbättrats.

Med detta har arbetsgivaren också skapat en möjlighet att behålla sina erfarna och kompetenta medarbetare och på riktigt kunna konkurrera med lön när man rekryterar nya. Som Vårdförbund hoppas vi nu att arbetsgivaren i regionen och på Skas håller i och fortsätter det goda arbetet med att värdera våra medlemmar. Det vore oklokt/kortsiktigt om detta var ett försök till en engångssatsning som sen tillåts falla tillbaka till tidigare bottenplaceringar.

Vårdförbundet är väl medvetna om att lön inte är svaret på alla problem våra medlemmar möter i sitt arbetsliv men att vara rätt värderad är en riktigt bra start. Vårdförbundet trycker på att arbetsgivaren måste skapa en förutsägbarhet i hur man värderar och arbetar med lön som instrument för att behålla den kompetens och erfarenhet vi bidrar med i vården av patienterna. För att våra medlemmar ska kunna få en arbetsmiljö som ger förutsättningarna för ett hälsosamt arbetsliv behövs också fler kollegor. Vi ser nu att Skas äntligen är med i matchen när det gäller kampen om kompetensförsörjningen av Vårdförbundets yrkesgrupper.

Vårdförbundet på Skaraborgs Sjukhus
genom Alfred Klingvall, Fredrik Sörman, Lene Lorentzen,
förtroendevalda med facklig tid.

 

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!