Det saknas operationssjuksköterskor i Skövde

Skövde nyheter 18 april: Följande text är en artikel som publicerats i Skövdenyheter om att flytta operationer till mottagning istället för att utföra dem på operationssalar samtidigt som kompetensen inte behöver flytta med.

”Op-syrror” Tecknaren Lars Duvander
#Duvanderomvården
Text i bilden:
-Men vart är alla operationssköterskor? …det här funkar inte!!
-Jag tror dom är restnoterade!

Undersköterskor ska ta över uppgifter från operations- och anestesisjuksköterskor vid vissa operationer. Vårdförbundet är kritiskt och har anmält förändringen till Ivo.

– Man planerar för en sämre patientsäkerhet, säger Fredrik Sörman på Vårdförbundet.

För att kunna göra fler operationer planerar Skaraborgs sjukhus för att göra vissa enklare ingrepp på mottagning istället för i operationssal. Det är tänkt att starta i slutet av april på sjukhuset i Lidköping där operation av bland annat karpaltunnel ska göras på mottagningen.

Fackförbundet Vårdförbundet är kritiska till förändringen och menar att den ställer vidare frågor om vart svensk sjukvård är på väg.

– Man byter inte bara ut lokal, utan även kompetens hos de som utför operationen, säger Fredrik Sörman.

Idag medverkar två typer av specialistsjuksköterskor vid dessa operationer, operationssjuksköterska och anestesisjuksköterska. Anestesisjuksköterskan övervakar patientens mående under operationen, följer vitala funktioner som andning och hjärta och ger smärtlindring.

– Operationssjuksköterska och anestesisjuksköterska är fyraåriga högskoleutbildningar. Vi tillför kvalitet, kompetens och säkerhet vid ingrepp på patienten, säger Lene Lorentzen, även hon vid Vårdförbundet.

Tanken är att deras arbetsuppgifter vid operationerna på mottagningen istället ska göras av undersköterskor, som har fått gå bredvid tre dagar på operationsavdelningen. Det ska även medverka specialistsjuksköterskor vid de första operationstillfällena på mottagningen i Lidköping.

– Man gör inte detta för att förbättra för patienten utan för att frigöra personal för att göra andra operationer, säger Lene Lorentzen.

I riskanalysen som gjorts av förändringen pekas på ett flertal risker. MBL-förhandling med Vårdförbundet kring förändringen har två gånger slutat i oenighet. Vårdförbundet har även anmält det förändrade arbetssättet till Ivo (Inspektionen för vård och omsorg).

– Vi vet att patientsäkerheten försämras av att det är för få vårdplatser, för många utlokaliseringar, för lite personal, och så vidare. Men i den här situationen planeras det för sämre patientsäkerhet, säger Lene Lorentzen.

Fredrik Sörman understryker att detta inte uppfyller syftet med lagstiftningen på hälso – och sjukvårdsområdet.

– Man kan inte medvetet försämra för någon för att göra något för någon annan, säger han.

Att byta ut specialistsjuksköterskor mot undersköterskor på detta sätt tycker de inte är uppgiftsväxling utan kompetensväxling.

De uppfattar förändringen som att produktiviteten går före en god och säker vård. Fredrik Sörman liknar det vid industriell produktion med en viss andel kassation, något som inte är acceptabelt inom sjukvården.

– Du kan slänga ett metallstycke som blev dåligt. Blir du av med handen på grund av en infektion – den är jobbigare, säger han.

 

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!