Därför är VFU-rapporten spännande och viktig

Skrivet av Gästbloggare

14 mars 2019

Studentbloggen

Än så länge har engagemanget i årets VFU-enkät varit ganska lågt. Det tycker vi i studentstyrelsen är lite trist och det vill vi försöka ändra på. Kanske har vi inte lyckats nå ut med informationen till alla och att många därför inte har svarat? Vi vill återigen förtydliga varför vi gör enkäten och varför det är viktigt att du och alla andra studenter tar sig tid att besvara frågorna.

Det sker ständigt förändringar i hälso- och sjukvårdens organisation och utbildningarna och kursplanerna förändras. Samarbeten mellan universitetet och vårdgivare  förändras. Styrelsen har den sista tiden uppmärksammats på att flera studenter vid högskolan i Borås riskerat att bli utan VFU-placering. Vi är också medvetna om att många far illa under sina VFU-placeringar, att de utsätts för hög stress, dåligt bemötande och att många faktiskt känner sig orättvist behandlade i bedömningar och vid handledning.

Studentstyrelsen genomför årligen enkätundersökningen för att samla in era upplevelser av VFU:n. Syftet är att kunna peka på de problem som ni upplever, hur utbredda eventuella problemen är samt att sprida kunskap om vilka brister som finns på landets VFU-placeringar. Genom att sammanställa resultatet i en rapport hoppas vi bättre kunna lyfta frågor samt påverka landets verksamheter och universitet att vidtar förbättringsåtgärder för att rätta till eventuella problem. Vi ser med spänning fram emot maj då vi släpper VFU-rapporten.  Vi uppmanar dig som går i termin 4, 5 och 6 att besvara enkäten med samma engagemang som de förra året. Och dessutom, vi vill se ett resultat! Ett universitet/högskola ska kamma hem första placeringen och hamna högst i VFU-rankningen 2019.

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!