Jag är oumbärlig i vårdkedjan, jag är viktig. Vem är jag? Gästinlägg av Sophia Godau

Sophia Godau, stolt biomedicinsk analytiker student.
Foto: privat.

Vem är jag?

Jag är den som sällan syns. Jag är den som få vet om. Ändå är jag en central och oumbärlig del i vårdkedjan. Utan mig kan en diagnos ofta inte ställas eller rätt behandling sättas in. Jag är den som finner frånvaron, närvaron och orsaken.
Jag är den som analyserar blod och vävnader, spårar virus och bakterier, letar efter läkemedel i kroppen, upptäcker anlag för genetiska sjukdomar, undersöker tumörer, kontrollerar livsmedel, har hand om landets blodlager- ja, listan kan göras lång.
Ni kanske kan ana svaret på min fråga nu? Jag är biomedicinsk analytiker. Och jag är viktig.

Biomedicinsk analytiker – ett yrke som uppmärksammas för lite

Vad sjuksköterskor gör är ofta allmänt känt vilket inte är så underligt då de har väldigt mycket patientkontakt. Biomedicinska analytiker, som har mycket mindre patientkontakt, hör man sällan allmänheten tala om. Detta är kanske en av orsakerna till varför så få väljer att utbilda sig till det. Någonting som däremot enligt mig är ännu mer oroväckande är att så få kollegor inom vården verkar ha en uppfattning om vad en biomedicinsk analytiker jobbar med. Borde vi inte ändra på det? Det är toppen att vi alla kan och utbildar oss till olika saker men finns det någon poäng med det om vi inte samarbetar? Det är trots allt vårt gemensamma bidrag som gör att vårdkedjan är just en kedja. Ett intresse och kunskap om varandras yrken kan endast leda till bättre arbetsmiljö för oss själva, kostnadseffektivitet och kanske framför allt bättre vård för patienten. Alla, biomedicinska analytiker inkluderade, är viktiga.

Så frågan vi nog alla borde ställa lite oftare istället är: Vem är du, vad gör du och hur ska vi hjälpas åt?

Gästinlägg av Sophia Godau

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!