Sophia Godau
Sophia Godau

Sophia Godau

Jag är legitimerad biomedicinsk analytiker och jobbar inom den statliga sektorn, på en forskningsavdelning inom patologi. Mina hjärtefrågor är kompetensförsörjning, villkor och en jämlik vård. Alla delar hänger ihop med varandra och vi måste påverka makthavare och arbetsgivare på alla nivåer för att nå våra mål.

Men hur påverkar vi? Opinionsbildning är en viktig del av det fackliga arbetet och en livlig debatt stärker demokratin i samhället. Vi som fackförbund behöver ha en stark röst i diskussionen och jag ser vår blogg som ett verktyg för att bidra till en positiv utveckling på arbetsmarknaden och i samhället. Med en höjd röst och en livlig debatt kommer vi att påverka.

I mina förtroendeuppdrag som förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet samt som ledamot i Vårdförbundet avdelning Stockholm vill jag lyfta alla våra professioners röst både lokalt och nationellt. Tillsammans med andra medlemmar, förtroendevalda och läsare!